1000147701 - kostel sv. Václava
katalogové číslo
1000147701
název
kostel sv. Václava
kraj
Středočeský kraj
okres
Příbram
obec
Volenice
část obce
Bubovice
katastrální uzemí
Bubovice u Březnice
typ
kostel
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
gotika; baroko

anotace

Původně gotický kostel byl v letech 1626-29 upraven a dále regotizován počátkem 20.st. Jednolodní orientovanou stavbu s polygonálním kněžištěm a s dodatečně přistavěnou hranolovou věží při severovýchodní straně doplňuje ohradní zeď s branami a márnicí.

popis památkové hodnoty

Velmi hodnotný vrcholně gotický areál s kostelem z poklasické fáze slohu asi z 20.-30. let 14. stol. s dochovanými původními formami. Neobyčejně cenné jsou fragmenty rozsáhlých cyklů nástěnných maleb ze 40. let 14. století. Areál byl několikrát upraven v 17. i 18. století - s barokní etapou lze spojit například márnici nebo brány v ohradní zdi. Současnou podobu získal kostel při regotizaci r. 1907-05.

popis

Areál farního kostela sv. Václava je situován na nízkém návrší uprostřed obce na nevelkém recentním hřbitově pravidelného oválného půdorysu. Součástí areálu je kromě vlastního jednodlodního, jednověžového, původem středověkého kostela také hřbitov, malá stavba márnice stojící východně od kostela a souvislá kamenná ohradní zeď hřbitova s třemi branami. Předmětem ochrany je objekt kostela, márnice, ohradní zeď hřbitova s branami a pozemky parc. č. st. 23, 24 a parc. č. p. 23.

stáhnout data v .xls