1000149559 - kostel sv. Václava
katalogové číslo
1000149559
název
kostel sv. Václava
kraj
Středočeský kraj
okres
Mladá Boleslav
obec
Dobrovice
část obce
Sýčina
katastrální uzemí
Sýčina
typ
kostel
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
fyzický stav
3 - poškození velkého rozsahu

anotace

Areál hřbitovního kostela s jádrem ze 14. století přestavěného renesančně v 16. století, se nachází na návrší při západním okraji obce. Kolem kostela je funkční hřbitov s dvojicí bran a neogotickou márnicí.

popis památkové hodnoty

Areál je dokladem historického vývoje farního centra obce.

popis

Areál kostela sv. Václava leží na západním, nejvýše položeném místě obce. Spojení terénní dispozice areálu s architektonickou podobou kostela dotváří pohledově dalekou krajinu. Orientovaná stavba V-Z stojí uprostřed hřbitova obehnaného vysokou ohradní zdí. Hlavní vstup do areálu s příjezdovou cestou se nachází na severní straně. Na západ od starého hřbitova přiléhá k ohradní zdi hřbitov nový (p.p. 28/9), přístupný druhou branou umístěnou v ose západního průčelí. V SV rohu se nachází obdélná novodobá stavba márnice (st.p. 53), která však není součástí památkově chráněného areálu. Předmětem ochrany je kostel, ohradní zeď se dvěma branami a pozemky parc. č. st. 1, 53 a parc. č. 25. Na ploše památky se nachází nechráněná márnice.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 15950, Sýčina, ves, Sýčina, Mladá Boleslav, Středočeský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

stáhnout data v .xls