1000150164 - hřbitovní kaple sv. Maxmiliána
katalogové číslo
1000150164
název
hřbitovní kaple sv. Maxmiliána
kraj
Středočeský kraj
okres
Beroun
obec
Svatý Jan pod Skalou
část obce
Svatý Jan pod Skalou
katastrální uzemí
Svatý Jan pod Skalou
typ
kaple
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
fyzický stav
3 - poškození velkého rozsahu

anotace

Neogotická pohřební kaple od Bernarda Gruebera z let 1847-1849.

popis památkové hodnoty

Symetricky utvářená subtilně článkovaná architektura, inspirovaná vrcholnou gotikou, byla vystavěná v letech 1847-1849 podle návrhu architekta Bernarda Gruebera (1807-1882. Hrobka rodiny Bergerů, majitelů svatojanského panství, patří mezi jeho první realizace na našem umění; zároveň se jedná se o jednu z prvních neogotických staveb ve středočeském regionu. Monumentální působení náhrobní kaple je umocněno jejím umístěním ve svahu na ose hřbitova.

popis

Výškově akcentovaná stavba přístupná monumentálním schodištěm se nachází ve svahu v severní části svatojanského hřbitova. Sestává z hrobky (částečně zapuštěné do svahu), náhrobní kaple a schodiště. Kaple má obdélný půdorys, na severovýchodě se k ní váže rovněž obdélný presbytář. Vstupní průčelí je pojednáno dekorativně - vstupní portál hrobky je završen vysokým trojúhelným štítem s křížem a plastikou anděla v tympanonu, jihozápadní stěna kaple se otevírá dvěma úzkými hrotitými okny ve špaletách, rámovanými opěráky. Hřbitov je vymezen ohradní zdí, omítanou hrubou omítkou a krytou taškami bobrovkami, která se ve své JZ části (v ose kaple) otevírá branou. V J nároží hřbitova stojí márnice - stavba na obdélném půdoryse, krytá taškami. Její stěny jsou ukončeny odstupněnou římsou, J a S stěna se pak otevírají dvoudílným šestitabulkovým oknem v hluboké špaletě. V Z stěně jsou dvoje původní dveře. Na hřbitově se nachází několik kvalitních náhrobků. Po levé straně vstupu do hrobky stojí náhrobek Karla Bergera (1833-1875) s hodnotnou pískovcovou sochou anděla na soklu, signovaném F. Wurzel. Předmětem ochrany je hrobka a pozemky vymezeného areálu. Zeď s branou, márnice a náhrobky nejsou předmětem ochrany.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 15801, Svatý Jan pod Skalou, ves, Svatý Jan pod Skalou, Beroun, Středočeský kraj

Regiony

Události

  • vznik

Využití

  • V náhrobní kapli občasné kulturní akce, obec však uvažuje o prodeji.

stáhnout data v .xls