1000152066 - kostel sv. Václava
katalogové číslo
1000152066
název
kostel sv. Václava
kraj
Středočeský kraj
okres
Kolín
obec
Žabonosy
část obce
Žabonosy
katastrální uzemí
Žabonosy
typ
kostel
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
fyzický stav
3 - poškození velkého rozsahu
sloh
románský; baroko

anotace

V jádru románská stavba z 10. století přestavěná goticky a v roce 1721 barokně. Areál ležící na západním okraji obce tvoří kostel, márnice a funkční hřbitov s ohrazením.

popis památkové hodnoty

Areál, tvořený z hlediska architektonického vývoje velmi významným kostelem s dochovanými románskými a gotickými prvky, barokní márnicí a ohradní zdí, je výraznou dominantou a dokladem místní kulturní historie.

popis

Areál se rozkládá na návrší na západním okraji obce. Kostel stojí na hřbitově, vymezeném ohradní zdí, která se na východě otevírá branou. K bráně ústí kamenné schodiště (stupně zapuštěné do svahu) s novodobým zábradlím. Za presbytářem kostela je do země vsazen plošně pojatý litinový kříž s korpusem. Západně od kostela vně hřbitova se při ohradní zdi nachází márnice. Předmětem ochrany je kostel - stavba a pozemek (st.p. 59), márnice - stavba a pozemek (st.p.153), ohradní zeď na p.p. 40 a pozemek pp. 59- hřbitov. V prostředí kulturní památky se nachází litinový kříž a přístupové schodiště.

stáhnout data v .xls