1155362642 - obchodní dům Prior
katalogové číslo
1155362642
název
obchodní dům Prior
kraj
Plzeňský kraj
okres
Plzeň-město
obec
Plzeň
část obce
Východní Předměstí
katastrální uzemí
Plzeň
adresa
Americká č.p. 2186/47
typ
obchodní dům; stavby občanské
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
existující
ano
specializace
moderní architektura

anotace

První poválečná stavba svého druhu na území naší republiky, po obchodním domě v Bratislavě a Košicích třetí realizace obchodního domu v rámci býv. ČSR. Jedna z mála dochovaných kvalitních realizací architektury 60. let v Plzni.

dějiny

Projekt vypracoval v letech 1960–1962 Krajský projektový ústav v Plzni, autory vítězného návrhu byli architekti Zbyněk Tichý, Václav Zoubek a Jaroslav Peklo. Tento raný projekt ještě neodpovídal později ustálenému typologickému schématu obchodních domů. Stavba byla realizována v letech 1965-1968, v září 1968 byla budova uvedena do předběžného užívání a otevřena pro veřejnost, do trvalého užívání však byla uvedena až v roce 1977. Původní OD zajišťoval prodej širokého spektra zboží (průmyslové zboží, sportovní potřeby, textil, elektro, konfekce, obuv, galanterie, nábytek, bytový textil) volně přístupného ve čtyřech podlažích a současně poskytoval širokou nabídku služeb (např. rychloopravnu).

popis památkové hodnoty

Významná stavba jednoho z prvních poválečných obchodních domů v Československu s plným sortimentem zboží. Umístěn v přednádražním prostoru na tehdejší Moskevské /dnes Americké) třídě v centru města. Čtyři nákupní podlaží s celkovou plochou 5670 m2.

stav zachování památkové hodnoty

Z původního řešení OD se do současnosti zachovala jen část konstrukcí. Již během stavby OD bylo zjištěno, že budova byla konstrukčně špatně navržena. Opakovaly se problémy s nosností a tuhostí stropních konstrukcí, zjištěné konstrukční závady si vyžádaly prodloužení doby výstavby. Hrubé nedostatky nosné konstrukce byly částečně napraveny podvlečením ocelových I nosníků pod železobetonovou deskou, nosnost stropu byla pouze 350 kg/m2. Kromě statických závad bylo problematické i mikroklima v interiéru budovy – na soudobé konferenci o obchodních domech byly podmínky panující v plzeňském Prioru hodnoceny jako vůbec nejhorší. S ohledem na nevyhovující vnitřní klima budovy byla v roce 1977 provedena rekonstrukce vzduchotechniky a překrytí sklobetonové klenby nad 2.NP. Velký požár budovy v roce 1982 si vyžádal celkovou rekonstrukci objektu, zejména vnitřních povrchů. V roce 1988 byla z důvodu poškození klimatickými vlivy provedena kompletní výměna hliníkových panelů vnějšího pláště budovy (dodavatel n.p. Aero Vodochody), současně byla podstatně změněna i část obvodového pláště pod hliníkovými panely. V roce 1990 byly vyměněny eskalátory. Počátkem 90. let se stala novým vlastníkem objektu firma TESCO, která provedla další stavební úpravy (statické zajištění, zvýšení nosnosti stropů, na střechy doplněny mohutné příhradové rámy, na které byly stropy dodatečně zavěšeny, nové stropní podhledy).

popis

Obchodní dům je čtyřpodlažní stavba krychlového tvaru s drobným dvoupodlažním západním křídlem, ve své době mírně dispozičně nadčasově zamýšlená. Konstrukčně se jedná o železobetonový skelet v modulu 12 x 12 m se sloupy kruhového průřezu o průměru 100, resp. 60 cm, obvodovými průvlaky a bezprůvlakovými hřibovými monolitickými stropy. Ve dvou středních polích 2. NP prodejní části (o půdorysné rozloze 12 x 24 m) byla provedena sklobetonová skořepina (dnes z izolačních důvodů zakryta lepenkou). Obvodový plášť je tvořený kovovou konstrukcí, z větší části s neprůhledným pláštěm z reliéfních panelů (hliníková slitina), navržených originálně pro tuto stavbu. U severního průčelí a západního křídla jsou součástí pláště i černé opaxitové výplně. Parter v rozsahu prodejní plochy (na jižním a východním průčelí) a pás pod střešní římsou je cele prosklený. Plochá střecha je krytá lepenkou. K západnímu průčelí se napojuje dvoupodlažní drobné křídlo s doprovodným zázemím pro personál (jídelna, učiliště). Stavba na zhruba čtvercovém půdorysu je rozdělena na dva provozní trakty: vlastní prodejní plochu v jihovýchodní části objektu (o 4 podlažích) a administrativní a skladový trakt při severním průčelí (o 8 podlažích). Dvě podlaží severního traktu výškově odpovídají jednomu podlaží obchodní plochy. Konstrukční výška podlaží je 5,40, resp. 2,70, m. Hlavní vstupy pro zákazníky jsou orientované k frekventovaným ulicím (na jih a východ), vstupy pro personál na dvorní straně (sever a západ). Pohyb mezi podlažími zajišťují eskalátory, výtahy a schodiště; v JZ části objektu je umístěno hlavní dvouramenné od západu prosklené schodiště pro zákazníky s travertinovým obkladem a původním zábradlím s průsvitnými výplněmi; schodiště pro personál je umístěno v administrativním traktu.

stáhnout data v .xls