1000158076 - kostel Narození Panny Marie
katalogové číslo
1000158076
název
kostel Narození Panny Marie
kraj
Středočeský kraj
okres
Mladá Boleslav
obec
Klášter Hradiště nad Jizerou
část obce
Klášter Hradiště nad Jizerou
katastrální uzemí
Klášter Hradiště nad Jizerou
typ
kostel
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
fyzický stav
2 - poškození mírného rozsahu
sloh
novogotika; historismus; renesance

anotace

V jádru renesanční sakrální stavba z roku 1560 doplněná v 19. století o neogotickou věž a sakristii. Kostel stojí na zrušeném hřbitově v předpolí zaniklého kláštera. V jeho blízkosti je několik barokních soch.

popis památkové hodnoty

Hodnotný sakrální areál.

popis

Areál kostela se nachází ve V části obce na východní terénní hraně před klášterem. Kostel stojí na bývalém hřbitově obehnaném ohradní zdi se 2 branami. Za presbytářem se nachází torzo sochy Panny Marie s Jezulátkem, jejíž většina byla přemístěné v roce 2002 do interiéru kostela. Předmětem ochrany je kostel, socha Panny Marie s Ježíškem, hřbitovní zeď se dvěma branami a pozemky parc. č. st. 58, 59 a parc. č. p. 110.

stáhnout data v .xls