1000158328 - kostel sv. Havla
katalogové číslo
1000158328
název
kostel sv. Havla
kraj
Středočeský kraj
okres
Benešov
obec
Poříčí nad Sázavou
část obce
Poříčí nad Sázavou
katastrální uzemí
Poříčí nad Sázavou
typ
kostel
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
fyzický stav
1 - dobrý stav
sloh
románský

anotace

Areál tvoří kostel, hřbitovní zeď s branou, márnice, stará škola. Jednolodní kostel se západ. barokním průčelím. Ze dvou věží dochována jen jižní. Presbytář uzavřen půlkruhovou apsidou, pod ním krypta. Románský z 2/4 13. st., přestav. po 1620 a 1745.

popis památkové hodnoty

Kostel je mimořádná románská stavba s pozoruhodnou barokně gotickou úpravou, vysoce kvalitní vnitřní zařízení; škola - zajímavá venkovská klasicistní stavba, nedílná součást areálu.

popis

Předmětem ochrany jsou: kostel, hřbitovní zeď s branou, márnice, tzv. stará škola a pozemky areálu. Kostel - jednolodní obdélný kostel se západním barokním průčelím. Ze dvou věží dochována jen jižní. Na východě presbytář uzavřen půlkruhovou apsidou, pod ním krypta. Po stranách věží obdélné předsíňky. V jižní stěně částečně zazděný románský portál (odstupňovaný, s reliéfem Vykoupení na tympanonu). Loď sklenuta dvěma poli křížové klenby. Ke zvýšenému kněžišti vede dvouramenné schodiště, mezi rameny vstup do krypty. V západní části lodi trojboká barokní kruchta, podklenutá valeně a křížovou klenbou. Krypta sv. Václava sklenuta křížovou klenbou s pasy, vybíhajícími ze 4 polygonálních románských sloupků. V severní a jižní stěně v síle zdi chodby se schodišti do krypty, přístupné románskými portálky. Stará škola - dvoupodlažní obdélná stavba v SZ sousedství hřbitova, do jehož půdorysu vstupuje. Situována delší stranou paralelně s kostelem. Sklep klenut valeně, přízemí i patro plochostropé. Hřbitovní zeď - lomové zdivo, omítka většinou novější. Branka klenuta stlačeným obloukem, vrcholí profilovanou římsou. Márnice - čtvercová stavba s jehlancovou střechou, v ploše hřbitova.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 19585, Balkovice, ves, Poříčí nad Sázavou, Benešov, Středočeský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

stáhnout data v .xls