1853605474 - Masarykův společenský dům
katalogové číslo
1853605474
název
Masarykův společenský dům
kraj
Středočeský kraj
okres
Mělník
obec
Mělník
část obce
Mělník
katastrální uzemí
Mělník
adresa
Nad Šafranicí 323
typ
společenský dům
kategorie
areál
památkově chráněno od
18. 8. 2008
existující
ano

anotace

Budova kulturního domu, postavená v roce 1936 ve funkcionalistickém slohu, je obdélného půdorysu, které člení ploché pravoúhlé rizality. Součástí domu je bronzová socha T. G. Masaryka od Vincence Makovského.

popis památkové hodnoty

Architektonickou kvalitou Masarykův kulturní dům výrazně převyšuje běžnou soudobou funkcionalistickou tvorbu. Kromě vlastní architektury překvapuje i rozsáhlost mnohoúčelové stavby, na prvorepublikové město velikosti Mělníka poměrně neobvyklá. Za dobu své historie prošel dům několika úpravami, které sice částečně potlačily původně zamýšlený architektonický účinek, ale jeho celkovou kulturní, památkovou i architektonickou hodnotu nezmenšily.

popis

Masarykův kulturní dům stojí v JV předměstí, v prostoru mezi ulicemi Kpt. Jaroše a Krombholcovou, hlavní vstup je orientován na osu ulice 28. října. Jednopatrová stavba, rámcově obdélného půdorysu, s podélnou osou ve směru S-J je založena v mírném svahu. Součástí kulturního domu je socha T. G. Masaryka od Vincence Makovského. Je situována na podestě hlavního schodiště. Masarykův kulturní dům byl postaven v roce 1936 podle návrhu architektů Josefa Šírce ml. Bedřicha Zemana a ing dr. Jana B. Zeleného. Při hlavním vstupu je osazena pamětní deska, na které jsou uvedené základní informace o stavbě. Z UŠLECHTILÉ OBĚTAVOSTI OBČANŮ, ZE VZÁCNÉ ŠTĚDROSTI MĚSTA MĚLNÍKA A MĚLNICKÉ SPOŘITELNY LÁSKOU A NEÚNAVNOU PRACÍ HORLIVÝCH NADŠENCŮ, STVOŘENO TOTO KRÁSNÉ DÍLO, JEŽ PODLE NÁVRHŮ ING. ARCHITEKTŮ JOSEFA ŠIRCE, BEDŘICHA ZEMANA, DR. ING. JANA B. ZELENÉHO, PROVEDL V ROCE 1936 STAVITEL VÁCLAV NOVÝ NA VĚČNOU PAMĚŤ PRESIDENTA OSVOBODITELE, K POCTĚ OBĚTÍ VELIKÉ VÁLKY Předmětem ochrany je kulturní dům, socha TGM a vymezené pozemky.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 25646, Předměstí, býv. městská čtvrť, Mělník, Mělník, Středočeský kraj

Regiony

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

stáhnout data v .xls