1897116589 - vodovodní síť velkostatku
katalogové číslo
1897116589
název
vodovodní síť velkostatku
kraj
Středočeský kraj
okres
Beroun
obec
Liteň
část obce
Dolní Vlence
katastrální uzemí
Liteň
adresa
U Vodárny č.p. 282
typ
vodovodní síť
kategorie
areál
památkově chráněno od
11. 2. 2012
existující
ano
fyzický stav
1 - dobrý stav
sloh
novoklasicismus

anotace

Neoklasicistní technická památka z let 1894-95.

popis památkové hodnoty

Soubor vodovodních zařízení vznikl na sklonku 19. století, kdy za J.Š. Daubka procházela Liteň obdobím rozkvětu. Vodovod je dosud funkční technickou památkou. Výraznou estetickou hodnotu má budova čerpací stanice, která představuje hodnotný architektonický doplněk krajinné kompozice. Budova čerpací stanice s komínem je přesvědčivým dokladem vysoké stavební kultury a citlivé péče, věnované v této době i drobným, zdánlivě méně důležitým technickým stavbám.

popis

Vodovodní síť je situována SSV od městečka Liteň, v lokalitě V Pískách. Vlastní vodní zdroje se rozkládají na jižních svazích, při údolí Stříbrného potoka. Základem vodovodu jsou dva jímací zářezy, jež odebírají podzemní vodu z výše západně položených tzv. hořejších pramenů pod lesem a z níže východně situovaných tzv. dolejších pramenů. V místě dolního zářezu je podle základní geologické mapy aluvium starého vodního toku. To lze považovat za sběrné území pro jímací zářezy. Hlavní sběrné zářezy jsou doplněny bočními šikmo napojenými větvemi s děrovaným kameninovým potrubím. Oba hlavní zářezy jsou ukončeny vyzděnými sběrnými studnami či šachtami, které vystupují asi 2 m nad úroveň terénu. Z obou studní je voda odváděna do vodojemu. Podzemní vodojem, situovaný bezprostředně před čerpací stanicí, sestává ze dvou vzájemně propojených komor, zaklenutých valenou klenbou. Čerpací stanice s vysokým komínem stojí v mírném k jihu se sklánějícím svahu nedaleko levého (severního) břehu Stříbrného potoka při polní cestě do Litně. V interiéru se dochovaly dva mohutné původní kotle parních strojů, výrobky firmy Novák & Jahn. Předmětem ochrany jsou jímací zářezy, sběrné studny, propojovací vedení mezi studnami a vodojemem, vodojem, čerpací stanice s komínem a dvěma parními kotli a pozemky vymezeného areálu. Součástí nemovitosti (čerpací stanice) jsou dva parní kotle.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 276, ves, Běleč u Litně, Beroun, Středočeský kraj
  • Kód CZ 2960, Dolní Vlence, víska, Liteň, Beroun, Středočeský kraj

Regiony

Události

  • vznik

Využití

  • Systém zásoboval zpočátku především rozšiřující se daubkovský velkostatek a pivovar s lihovarem. Část vody sloužila i potřebám obce, alespoň v blízkém okolí zámku a náměstí. Původní vodovod je i v současné době hlavním zdrojem pitné vody pro velkou část L

stáhnout data v .xls