1123335520 - občanská záložna
katalogové číslo
1123335520
název
občanská záložna
kraj
Středočeský kraj
okres
Nymburk
obec
Poděbrady
část obce
Poděbrady I
katastrální uzemí
Poděbrady
adresa
Jiřího náměstí č.p. 10/13
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
lokální
typ
spořitelna
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
10. 9. 1992
existující
ano
fyzický stav
2 - poškození mírného rozsahu
zpřístupnění objektu
ne
počet nadzemních podlaží
3
sloh
novorenesance
variantní názvy
spořitelna

anotace

Neorenesanční nárožní stavba z roku 1898 od architekta Karla Huga Kepky umístěná proti zámku.

dějiny

Budova byla postavena r. 1898 ve stylu neorenesančním podle projektu architekta Karla Huga Kepky (1869-1924). Sochy na průčelí vytvořil Milan Havlíček, autorem fresek na jižním průčelí je Luděk Marold. Autorem stropu velkého sálu je Karel Vítězslav Mašek (1865-1927). V meziválečném období bylo přízemí funkcionalisticky upraveno. V poslední čtvrti 20. stol. byly prováděny úpravy a dostavba, které zůstaly nedokončeny.

popis památkové hodnoty

Reprezentativní novorenesanční veřejná budova v mimořádně exponované poloze, která se výrazně urbanisticky uplatňuje v prostoru náměstí jako protějšek zámku. Na její výstavbě a výzdobě se podíleli významní autoři své doby. V patře zbudovaný velký sál s původní výmalbou byl jednou z nejvýznamnějších shromažďovacích prostor města, v době vzniku také i největší. Krov nad velkým sálem s konstrukcí, na níž je zavěšen strop, je ojedinělý. Budova je významným příkladem stavby historizujícího stylu. Zasluhuje, aby jí byl vrácen její někdejší význam ve společenském životě města. Památkovou hodnotu vykazuje budova v původním rozsahu, východní přístavba ve své starší fázi působila přirozeně, nejnovější stavební úpravy jsou rušivé.

popis

Bývalá Občanská záložna stojí na severní straně Jiřího náměstí na nároží s Divadelní ulicí. Je to patrová budova o čtyřech křídlech. Jižní a západní křídlo svírají úhel cca 75°, krátké severní křídlo je napojeno kolmo. Otevřený půdorys byl uzavřen dodatečně připojeným východním křídlem vybíhajícím více k severu, které bylo koncem 20. stol. prodlouženo novou přístavbou, v interiéru propojenou, a další přístavbou spojenou se severním křídlem. Budova stavěná z cihel je patrová, jižní křídlo je převýšeno a v jeho západní části vloženo další podlaží v úrovni půdy západního křídla. Na nároží do náměstí se nad arkýřem zvedá věžička. Uliční průčelí byla bohatě vypravena, ostatní byla pojata velmi střízlivě. Přízemí na uličních fasádách bylo funkcionalisticky upraveno, je členěno soklem, pod římsou oddělující patro je plastický pás v tloušťce rizalitů na jihovýchodním a severozápadním nároží budovy. Parter je opatřen velkými pravoúhlými okny a prosklenými vstupy, rytmus okenních os byl na jižní straně změněn.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 12407, Poděbrady, město, Poděbrady, Nymburk, Středočeský kraj
  • Kód CZ 12408, Vnitřní Město, hl. městská čtvrť, Poděbrady, Nymburk, Středočeský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • vznik - 1898

    architekt: Kepka Karel hugo1

Využití

  • Původní využití jako peněžní ústav, pošta, restaurace s největším sálem pro pořádání společenských akcí V současné době je přízemí využito jako prodejní prostory, zbytek budovy není využit a chátrá.

stáhnout data v .xls