1000144509 - městský dům - Portmoneum
katalogové číslo
1000144509
název
městský dům - Portmoneum
kraj
Pardubický kraj
okres
Svitavy
obec
Litomyšl
část obce
Záhradí
katastrální uzemí
Záhraď
adresa
T. Novákové č.p. 75
typ
městský dům
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
významné prvky
malby J. Váchala

anotace

Přízemní předměstský dům bibliofila a tiskaře Josefa Portmana, vymalovaný v interiéru unikátními malbami Josefa Váchala z let 1920- 24. Objekt, restaurovaný v r. 1993 slouží jako Váchalovo muzeum, Portmoneum.

dějiny

Historie Musea Josefa Váchala začíná v roce 1920, kdy důchodenský úředník, amatérský tiskař a milovník umění Josef Portman zve do Litomyšle svého přítele, malíře, grafika a spisovatele Josefa Váchala, a žádá ho o vyzdobení stropů a stěn dvou místností svého domu. Josef Váchal, svérázný, výjimečný umělec, za svého života nedoceněný, vynikl především jako grafik a tvůrce krásné knihy, kterou pojímal jako svébytný umělecký artefakt a tvořil ji celou sám od vlastního rukopisu, sazby, barevných či černobílých dřevorytů až po vazbu. Knihy vydával na ručním papíru v nákladu jeden až dvacet výtisků. Kromě knih se zabýval volnou grafikou, zejména vícebarevným dřevorytem, malbou, zdobením keramiky a malířskou a řezbářskou výzdobou nábytku. Jeho spisovatelské i výtvarné dílo myšlenkově osciluje mezi hlubokou a poučenou úctou k barokní knižní produkci, kramářské písni a lidovým "krvavým" románům 18. a 19. století a zájmem o orientální náboženství a filosofii, theologii a démonologii. Josef Váchal tehdy Portmanově žádosti vyhověl a v roce 1924 své práce v Litomyšli dokončil.

historický vývoj

Část plochy maleb byla ztracena při výměně oken a dveří v 70. letech a osudovou událostí byl zejména požár na konci 70. let. Restaurátorský postup - transfer maleb, retuš a částečná rekonstrukce - dokončen 1993.

popis

Přízemní volně stojící dům o pěti okenních osách do ulice. V prostřední ose je pravoúhlé ploché ostění dveří. Ostaní osy mají osazena čtyřtabulková okna v plochých štukových ostěních. Hladká fasáda šedé barvy je doplněna tmavějším soklem a bílými ostěními. Korunní římsa je jednoduchá, prohnutá. Horní a boční okraje fasády zvýrazňují lizény. Sedlová střecha, orientovaná hřebenem souběžně s průčelím, krytá břidlicí, má ve štítech po dvou oknech. Krovní konstruhce vaznicová, s ležatou stolicí. Podkroví je zatepleno a vznikla zde půdní vestavba. Na levou hranu domu navazuje zeď se segmentově zaklenutým průjezdem do dvora. Dvorek je zatravněn a částečně pokryt dlažbou. Do dvorního průčelí vystupuje ze střechy vikýř s polokruhově zaklenutým oknem (ostětluje schodiště na půdu). INT: Dům na obdélném půdorysu je rozdělen hloubkově orientovanou chodbbou na dvě poloviny. Chodba je klenuta segmentově valeně, navazuje pas a za ním širší prostor s plackou,ze kterého se vystupuje vpravo na schodiště na půdu, klenuté segmentově a nad podestou plackou. Vlevo chodba pokračuje další plackovou klenbou. Ostatní místnosti mají ploché stropy. Z chodby se vpravo sestupuje schodištěm do sklepa o jedné příčně položené prostoře, klenuté z kamene valeně, s velkými kamennými dlaždicemi na podlaze. V čele domu je vlevo i vpravo od chodby vždy jedna prostora. Za levou místností jsou zařazeny další dvě, při dvorním průčelí, vyzdobené malbami Josefa Váchala. Malby Josefa Váchala: Technika maleb – olej i tempera, přelakováno. Levá místnost (kompozice jak následují za dveřmi vlevo a dále dokola): Krajinný motiv – pohled do údolí řeky Soča, Anděl strážný, Alegorie vzduchu a ohně, Ornamentální kompozice tropického pralesa + signatura: Fecit Josef Váchal 7 – 14. VIII. MCMXX Alegorie vody, země, Romantický sen venkovského mladíka, Večer na šibeničním vrchu, Josef Váchal jako krysař rozmluvá se strašidly a zvířátky, Střed stropu – kruh se symolem nekonečna, dále je na stropě rej skřetů, strašidel a duchů. Pravá místnost (za dveřmi vlevo a dokola): Adam a Eva, Pax vobiscum (Mír s vámi), Anděl posledního soudu a peklo, Poslední věci člověka, Stigmatizace sv. Františka, Meditace o tajných společnostech, Mystická úvaha o Ukřižování, Meditace o Panně Marii, orfistická fuga ve stylu F. Kupky, Muzicírující andílci, Úvaha o božském principu v křesťanství a orientálních náboženstvích, Nebeská idyla, Zpěv vznešeného, na stopě je abstraktní kubistická kompozice a nade dveřmi ďábelské pokušení sv. Antonína.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 8610, Litomyšl, město, Litomyšl, Svitavy, Pardubický kraj
  • Kód CZ 48756, Záhradí I, díl čtvrtě, Záhraď, Svitavy, Pardubický kraj

Regiony

stáhnout data v .xls