1201407537 - hotel - hotelový komplex Thermal
katalogové číslo
1201407537
název
hotel - hotelový komplex Thermal
kraj
Karlovarský kraj
okres
Karlovy Vary
obec
Karlovy Vary
část obce
Karlovy Vary
katastrální uzemí
Karlovy Vary
adresa
I. P. Pavlova č.p. 2001/11
typ
hotel; stavby pro lázeňství
kategorie
objekt
památkově chráněno od
10. 9. 1992
existující
ano
sloh
brutalismus; mezinárodní styl
specializace
moderní architektura

anotace

Pro lázeňský a festivalový provoz byl v letech 1968–1977 postavený hotelový komplex Thermal podle projektu manželské dvojice Věry a Vladimíra Machininových v kombinaci mezinárodního stylu a nového brutalismu.

dějiny

Komplex hotelu Thermal je precizně navrženým a na svou dobu stavebně a technicky nadstandardně dotaženým mimořádně kultivovaným, ušlechtilým a velkorysým prostředím pro lázeňský a festivalový provoz. Při své vysoce exponované poloze je citlivým způsobem (terasovým uspořádáním a pohledovým potlačením souboru v rámci lázeňského údolí maximálním přimknutím k zeleným svahům) zakomponován do stávajícího prostředí. Z řešení vyznívá výrazná snaha navázat na hmotovou skladbu stávající zástavby a mimořádný charakter krajiny. Stavba výjimečně zdařile kombinuje mezinárodní styl a nový brutalismus, který byl manželům Machoninovým blízký a v době jejich tvůrčí produktivity i v mezinárodním měřítku široce uplatňovaný. Důležitým aspektem díla je rovněž modernistické hmotové uspořádání, které na venek pravdivě vypovídá o funkčním rozložení uvnitř objektů a upozorňuje na ně. Předností je precizní, přehledné a funkční dispoziční řešení. Nepřehlédnutelná je materiálová syrovost výrazu a brutalismu poplatný sochařský projev zejména ve ztvárnění podnože a sálů v kontrastu se subtilním až minimalistickým výrazem lázeňské restaurace a bazénu.

stav zachování památkové hodnoty

Hmotové řešení souboru Thermal zůstalo dodnes prakticky v autentickém stavu a slouží svému původnímu účelu. Rovněž ani průčelí nepoznamenaly zásadní změny, dokonce včetně detailů, s výjimkou odlišné barevnosti nátěru exponované ocelové konstrukce, lokálních výměn tmavě tónovaných skleněných zábradlí nebo okenních výplní za nevhodné čiré nebo modře tónované, případně u velkoplošných tabulí za menší formáty (viz např. zábradlí lodžií celého 3. patra, okno z chodby v jihovýchodním štítě 8. patra, okenní tabule ve vstupní hale hotelu aj.). Další silný akcent, a to prorůstání exteriéru do interiéru, záměrná architektonická jednota komplexu a pečlivé esteticky a umělecky velmi hodnotné interiéry, které v převážné míře projektovala Věra Machoninová ve spolupráci s významnými výtvarníky, už bohužel v hotelu Thermal prakticky nenalezneme. Ve stěžejních prostorách (velký a malý sál) proběhla výměna mobiliáře, restaurace v 1. NP prošly kompletní rekonstrukcí prostoru včetně dopadu na změnu dispozice, původní mobiliář byl vyměněn, rovněž hotelová recepce a lobby bar prošly kompletní přestavbou doprovázenou výměnou mobiliáře. Ve všech hotelových pokojích proběhla kompletní renovace interiéru a byl kompletně vyměněn veškerý nábytek, stejný postup byl zvolen i pro lékařské patro. Vazba na původní design a záměr autora tedy zcela zmizely. Umývárny pro bazén byly přestavěny, do prostorů 1. a 2. PP byl vestavěn balneoprovoz bez vazby na původní autorský koncept. Zásahy postihly subtilní stěny a dveře v pasáži, v některých částech pasáže byla změněna dispozice v neprospěch otevřených průhledů a prostorové volnosti zamýšlené architekty. Neregulované komerční využití pasáží přináší jeho degradaci a roztříštění původně velkorysého a ušlechtilého záměru. Venkovní plochy byly rovněž proměněny do podoby nekorespondující s původním vzhledem. Jedná se o odstranění původní zeleně, odstranění původního vodního prvku i postupné odstraňovaní venkovního mobiliáře a zídek, přerušení propojení vodních prvků kolem hotelu a jejich devastace vlivem neúdržby. V důsledku nedostatečné údržby ale i přirozeného stárnutí stavební materie výrazně zchátraly nejenom prostory pasáží, vstupů do objektu a různých podružných, přilehlých prostor, ale i obytná terasa na podnoži. Vlivem zatékání, kondenzace a poruch materiálů se objevují degradující detaily a narušení na různých místech v komplexu. Momentálně nejautentičtějším a tedy nejcennějším prostorem je kavárna na terase nad bazénem, která dosud neprošla úpravami a kde je zachována i většina mobiliáře.

popis

Hotel Thermal byl postaven v 70. letech 20. stol. dle projektu z poloviny 60. let 20. století. Komplex, který vyrostl na hranici lázní a města, zahrnuje léčebnou a hotelovou část (v 16-ti patrové výškové budově) a společenské prostory pro filmový festival (v podnoži s mohutným betonovým válcem). Součástí komplexu je i bazén zasazený na terasy do svahu nad hotelem. Hotelový komplex disponuje rozlehlými prostory pro konání festivalů, kongresů, sympozií, koncertů a řady dalších kulturních pořadů. Provoz byl doplněn o unikátní otevřený plavecký bazén vystavěný na skále nad hotelovou budovou. Thermal je stavba manželské dvojice architektů, Věry a Vladimíra Machoninových, kteří díky kontaktu s aktuálním děním na západ a sever od tehdejší ČSSR se velmi rychle oprostili od svazujících dogmat a rozvinuli svébytné dílo. Na hotelu Thermal lze demonstrovat, že dílo Machoninových bylo ukotvené v evropském architektonickém kontextu (tvůrci měli možnost prostudovat všechna podobná festivalová kina v zahraničí). Thermal je mementem doby, důkaz inovátorských i odvážných myšlenek a je představitelem moderního architektonického stylu tzv. brutalismu. Na druhou stranu je však nutné konstatovat, že kvůli výstavbě hotelu byla postupně zbourána převážná část historické zástavby na Chebské ulici (cca 26 domů)a byl zničen historický urbanismus části města. Machoninovi situovali svůj objekt na nábřežní terasu Teplé, do těsné návaznosti na starší budovu gymnasia, která měla zůstat dle soutěžních podmínek zachována. Přestože nakonec došlo ke zboření této budovy, stala se důležitým vodítkem pro parametry nové stavby. Ovlivnila její umístění i výšku podnože, respektive Velkého sálu, který svou horní hranou navazoval na římsu sousedního gymnasia. Kromě Velkého sálu pro 1148 osob, sloužícího dnes jako hlavní scéna karlovarského filmového festivalu, jsou do komplexu umístěny další dva velkokapacitní kongresové a divadelní sály – pro 250 a 300 diváků. Svým architektonickým pojetím se tyto prostory výrazně podílí na exteriérovém výrazu stavby. Oválné objemy sálů jsou částečně vykonzolovány ven z podnože. K hotelu patří také vyhlídková kavárna s termálním bazénem a krásným výhledem na město situovaná do svahu za budovou. Stavební soubor tvoří, jak je vidět, řada provozů a odlišných částí, kterým však manželé Machoninovi dokázali vdechnout jednotný výtvarný výraz. Jedním z prvků, jenž dociluje vizuálního sjednocení rozsáhlého souboru, jsou vodorovné parapetní a zábradlové pásy s tmavě hnědým nátěrem lemující terasy a balkony. Všechny části komplexu také využívají stejného materiálového řešení fasád – plášť tvoří dílce z pohledového betonu s tzv. vymývaným povrchem a na prosklené části je použito determálního skla hnědého odstínu. Machoninovi nepojímali architekturu pouze jako tvorbu prázdného prostoru, který si již jeho uživatelé nějak zařídí. Integrální součástí jejich tvorby jsou do finální realizace dotažené návrhy sedacích souprav, jídelního skla, svítidel či grafických prvků, na kterých spolupracovali s předními tvůrci (jedná se o pestrý prostor, citlivě zpracovaný i v posledním detailu, o prostředí kultivované a elegantní). Autorem většiny svítidel je Věra Machoninová nebo Stanislav Libenský a spolupracovali také s Jaroslavou Brychtovou, autorkou informačního systému (přisazené tubusy, oznamovače, směrovky apod.) je také Věra Machoninová ve spolupráci s grafikem Jiřím Rathouským, dále zde jsou závěsná a stolní svítidla z foukaného a tyčového skla od René Roubíčka, plastiky Karyatid od Miloslava Chlupáče, fontána-lázeň od Arnošta Paderlíka, dřevěná reliéfní stéla od Slavoje Nejdla, exteriérové chrliče od S. Libenského a J. Brychtové, abstraktní sochy při vstupu (autoři architekti?), figurální sloupy při vstupu do bazénu od Miloslava Chlupáče, Alegorie pramenů od Vlastimila Květenského ad. Kromě samotné parcely, na níž je stavba situována, byly upraveny i okolní parcely. Jejich úprava navazovala na podobu samotného objektu. Odrážejí se v nich křivky typické pro samotnou stavbu. V podstatě tvořily podstavec pro objekt hotelu. V prostoru při objektu byla rovněž umisťována umělecká díla, jejichž zmenšeniny byly osazeny i v interiéru. Prostor mezi terasou, řekou Teplá a Hochbergerovou lávkou byl v podstatě částečně ozeleněný a zčásti vydlážděný. Jednotlivé plochy zeleně a dlažby tvořily pravoúhlé geometrické prvky. V prostoru se nacházely dvě umělecké skulptury, propojené stylizovaným příkopem.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 6425, Karlovy Vary, město statutární, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovarský kraj
  • Kód CZ 54044, Lázně, hl. městská čtvrť (neúřední), Karlovy Vary, Karlovy Vary, Karlovarský kraj

Regiony

Události

  • vznik - 1968 - 1977

    architekt: Machoninová-větrovská Věra
    architekt: Machonin Vladimír

    Stavební práce byly zahájeny 3. ledna 1968 a celý komplex byl slavnostně otevřen 30. května 1977.

stáhnout data v .xls