katalogové číslo
1513321267
název
Dům U Hradeb
kraj
Hlavní město Praha
okres
Praha
obec
Praha
část obce
Malá Strana
katastrální uzemí
Malá Strana
typ
činžovní dům
kategorie
areál
památkově chráněno od
13. 8. 1971
existující
ano
specializace
moderní architektura

anotace

Dům postaven na místě dvou středověkých domů čp.273 a 274, zbořených 1939 jako novostavba v letech 1958-63 (arch. M.Hudec, K.Kunc a Jar. Stehlík)

popis

Řadový dům, s křídly seskupenými kolem obdélného nádvoří, na levé straně vzadu další otevřený dvorek s dochovanou hradební raně gotickou věží a částí hradby. Objekt sestává z uliční budovy, dvou dvorních stavení a mohutného zadního objektu s kinosálem. Vstupní budovu o třech patrech a podkroví. Uliční fasáda půdorysně zalomena, člení ji dva čtyřosé risality, zakončené trojúhelným štítem naznačujícím původní osy dvou středověkých objektů., a ukončuje sedlová, po levé straně zvalbená střecha. Přízemí pokrývá pásová rustika a prolamují pravoúhlé výkladce, patra oddělená kordonovou římsou rytmizují pouze okenní otvory se stuhovými šambránami. Nádvoří je komponováno na průčelní dvoupatrovou fasádu členěnou jen stuhovými šambránami oken, po stranách dvě symetrická jednopatrová křídla členěná v přízemí arkádami Dvorní fasády jsou založeny na odstupnění hmot a kombinaci teras a arkád (u bočních křídel), monumentálním způsobem je posléze řešen vstup do auly kina, do něhož se vstupuje širokým vnějším schodištěm a kamennými ostěními vchodů. Kromě bočních křídel, jsou obě hlavní budovy podsklepeny, zadní, s kinem „U hradeb”, ve dvojí úrovni. Celé přízemí hlavní budovy, vysazené na železobetonových sloupech a pilířích, je, s výjimkou středního průjezdu původně s větším nástupním prostorem, určeno k obchodním účelům. Vyšší podlaží přináležela bydlení. Ve středu nádvoří kruhová kašna se sochou „Stojící tanečnice“od akad. sochaře J. Hány (1964).

Památková ochrana

Zobrazení na mapě

Lokality

  • Kód CZ 9045, Malá Strana, býv. město (před r. 1850), Malá Strana, Praha, Hlavní město Praha

Regiony

stáhnout data v .xls