1000159584 - zámek
katalogové číslo
1000159584
název
zámek
kraj
Středočeský kraj
okres
Praha-východ
obec
Měšice
část obce
Měšice
katastrální uzemí
Měšice u Prahy
adresa
Zámecká 1
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
regionální
typ
zámek
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
fyzický stav
3 - poškození velkého rozsahu

anotace

Významný urbanistický celek zámku s parkem, hospodářským dvorem, zahradou s jízdárnou osově komponovanými včetně vesnické zástavby. Jádro areálu tvoří trojkřídlý dvoupatrový zámek z let 1767 - 75 postavený podle A. Heffeneckra.

popis památkové hodnoty

Významný urbanistický celek zámku s parkem, hospodářským dvorem, zahradou s jízdárnou osově komponovanými včetně vesnické zástavby.

popis

Zámek s vesnickou zástavbou komponovaný podle osy. Zámek čp. 1 je trojkřídlá budova s nádvořím otevřeným k S. Při SV nároží stojí přízemní domek čp. 14 a při SZ nároží domek čp. 19. Při obou domcích pilířové brány předělující cestu před zámkem. J část areálu se zámkem zaujímá park, který má podobu listnatého lesa, pouze J od budovy zámku je palouk. Na J straně palouku stojí do oblouku 4 sochy atlantů. Při cestě Z od palouku stojí 2 a 2 podstavce a další je umístěn V od palouku. JV od soch atlantů je sklep. Park je ohraničen pilířovým plotem s bránami na SV, SZ, JZ a J. Na JV obvodu a ve střední části Z strany je zeď. Na J straně parku stojí dům čp. 33. Z od něj se nachází skleník (1911). SZ poblíž skleníku je při studni s pumpou kašna. Uprostřed, mezi 2 příčnými cestami, se rozkládá dvůr. Uprostřed je volné prostranství s rybníčkem, které je na S obvodu vroubeno stromy. Na V a Z stojí na S dvojice stodol se špýcharem ve střední části, jižněji dvojice chlévů. Na J stojí na Z straně napříč domek čp. 49. (Vedle něho stála zbořená lednice.) Na V straně stojí do L domy čp. 50 a 60. S od dvora se rozkládá zahrada. Její Z, JZ, JV a V obvod je ohraničen zdí s pilířky, na J nízkou zdí s bránou a na S jednoduchou zdí. Na S straně stojí jízdárna. Na J straně stojí domy čp. 17 - přestavěn a čp. 16 - novodobá kopie starší stavby. Po Z a V straně dvora se rozkládá zástavba původní vesnice budovaná podle osových cest. Na S se rozkládá mezi bažantnicemi pole s rybníkem.

Památková ochrana

  • 47039/2-2106 - zámek »

    - kulturní památka
    - zapsáno do st. sezn. před 1988 a u části nebo celku prohlášena/ zrušena/revidována památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 9457, Měšice, ves, Měšice u Prahy, Praha-východ, Středočeský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Události

  • vznik

stáhnout data v .xls