1000148403 - kaplanka - fara
katalogové číslo
1000148403
název
kaplanka - fara
kraj
Královéhradecký kraj
okres
Náchod
obec
Česká Skalice
část obce
Malá Skalice
katastrální uzemí
Malá Skalice
adresa
Maloskalická č.p. 29
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
regionální
typ
fara
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
zpřístupnění objektu
ne
sloh
baroko

anotace

Nevelké patrové volně stojící stavení v sousedství kostela, užívané jako sídlo kaplanů. Stavba z 18. století s typickým dvouramenným schodištěm do patra. Doklad církevně správního objektu v areálu kostela.

popis

Obdélné jednopatrové stavení s valbovou střechou. Ve středu průčelí schodiště dvouramenné, stoupající k půlkruhově zaklenutému vchodu, na hranolových pilířcích ve středu podklenuto půlkruhovou klenbou, po stranách čtvrtkruh. Schodiště kryto vpřed vystupující střechou, daleko přesahující obvodové zdivo. Stěny nepročleněny, okna pravoúhlá. Střecha kryta šindelem. Interiér fary má v přízemí dvě místnosti, malou chodbičku a sklenutou malou spižírnu. Levá místnost od vstupu v přízemí má rovný strop, pravá místnost v přízemí má dřevěný trámový strop, prkna kladená kolmo na trámy a spáry kryty lištami. Přízemí vyzděno z kamene, poschodí cihlové. V poschodí dvě malé komůrky stejného půdorysu jako v přízemí. Vstup do podkroví poklopem a žebříkem. Průčelí do ulice má ve střední ose v přízemí dvouramenné schodiště a pod ním loubí. Ve středu jeden oblouk, po stranách čtvrtsegmenty se záklenky koňské hlavy. Vstup do přízemí ve střední ose loubí dřevěnými jednokřídlými dveřmi ve dřevěném ostění. Po stranách dvoukřídlého schodiště čelně vlevo malé okno mírně na výšku, dvoukřídlé, čtyřtabulkové. Schody do poschodí jsou kamenné s oblounem nahoře vpředu. Na poprsni zděného zábradlí spočinku schodiště v poschodí je mramorová deska ze sliveneckého mramoru s pozlaceným pamětním nápisem: „V TÉTO MALÉ FAŘE BYDLELI FUNDALISTÉ FRANT. HURDÁLEK, PĚSTITEL JIŘINEK A J. M. LUDVÍK, KRONIKÁŘ SKALICKA “. První poschodí v průčelí celkem 3 osy, stejné jako v přízemí. Čelně vlevo a vpravo okna na výšku, dvoukřídlá, každé křídlo 3 tabule. Okna mírně zapuštěná s oplechovaným parapetem. Ve střední ose na podestě schodiště vydlážděné čtvercovými dlaždicemi cihlové barvy je vstup do 1. poschodí. Klasicistní portálek v maltě se segmentem nahoře a bez klenáku. Dveře novější, dvoukřídlé, z tvrdého dřeva, každé křídlo má dvě kazetové výplně, klapačka s profilem a nahoře profilovaná římsa pod segmentem nadedveřního okénka se třemi paprsky a čtyřmi tabulkami skla. Za segmentem okénka kovaná mříž. Na stranu hlavního průčelí střecha výrazně přesahuje nad schodištěm. Okap plechový, směřuje do zadní části stavby střechy- pozinkové s nátěrem. Severní strana (ke kostelu) má okna v jedné ose v přízemí a dvě osy oken v poschodí. Všechna okna jsou shodná, jak již popsáno v průčelí. Východní strana (k márnici) má dřevěný přístavek se sedlovou stříškou, svisle šalovanými prkny, lištou na spáře a dvěma malými okénky, čtvercovými s novější kovanou pseudobarokní mříží. Dvě úzká malá okénka v přízemí. V poschodí zdi blíže k bednění je malé okénko na výšku, jednotabulové, zamřížované. Z východní strany je na střeše komín s poklopem a střecha má z východu a také z hlavního průčelí malý vikýř stlačeného segmentu. Jižní strana (k muzeu) má 2 osy oken v poschodí, okna stejná jak na hlavním průčelí. Jedno okno v přízemí je čtvercové, dřevěné, dvoukřídlé- každé křídlo 2 tabulky. Okna jen málo zapuštěná, s oplechovaným parapetem. Při ohradní zdi hřbitova v přízemí je vstup do bedněného přístavku fary.

stáhnout data v .xls