1000134016 - zámek
katalogové číslo
1000134016
název
zámek
kraj
Středočeský kraj
okres
Příbram
obec
Rožmitál pod Třemšínem
část obce
Rožmitál pod Třemšínem
katastrální uzemí
Rožmitál pod Třemšínem
adresa
Ing. Lízla č.p. 1
typ
zámek
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
fyzický stav
4 - havarijní stav
ohroženo
ano
sloh
raná gotika; renesance

anotace

Rozsáhlý areál (zámecké budovy s nádvořím a hosp.-správním zázemím, most a park) jehož jádrem je zámecká budova s několika paláci. Pův. vodní hrad ze 13 st. byl v 1. čtvrtině 16. st. přestavěn a následně dále upraven po r. 1555 Floriánem Gryspekem.

popis

Rozsáhlý zámecký areál se zbytky hradního opevnění a parkem je situován na záp. okraji města mezi rybníky Podzámeckým a Kuchyňkou. Jádro areálu stojí v dominantní poloze na vrcholu nevysokého pahorku. Komplex zámeckých budov, rozložený po obvodu přibližně oválného nádvoří, sleduje v podstatě vejčitý průběh plášťové hradby původního gotického hradu, která se dochovala téměř v celém obvodu. Na JV. straně areálu vystupuje ve směru hlavní přístupové cesty od města mohutná hranolová čtyřpatrová věž s branou na půdorysu mírně protáhlého obdélníka, krytá stanovou střechou. K věžní bráně vede přes někdejší dnes zpola zasypaný vodní příkop namísto bývalého padacího mostu zděný barokní most podklenutý třemi půlkruhovými arkádami se stlačeně zaklenutou branou při vjezdu. K SV. nároží věže přiléhá dvoupatrový tzv. "menší palác", na nějž navazuje směrem k S. jednopatrové tzv. správní křídlo, dále na sev. straně nádvoří jednopatrový tzv. "starý palác" a na záp. straně jednopatrová budova bývalého pivovaru. Všechny tyto objekty nepřekračují linii staré gotické hradby, jejíž jádro tvoří doposud základ vnější obvodové zdi staveb. K JZ. straně věže se připojuje vzhledem k ostatní zástavbě nádvoří mimořádně rozlehlý velkoryse založený dvoupatrový tzv. "velký nebo Gryspekovský palác" obdélného půdorysu s vystupujícím schodišťovým rizalitem, přimykajícím se těsně ke vstupní věži. Pouze tato renesanční budova přerušuje pravidelný zhruba oválný obrys někdejší hradební zdi původního gotického hradu a vystupuje asi polovinou svého půdorysu k Z. Na sev. straně se k Gryspekovskému paláci pojí drobný přízemní strážní domek lichoběžného půdorysu, dnes obydlí kastelána. Mezi tímto objektem a bývalým pivovarem vystupuje opět stará patrně gotická hradební zeď, prolomená barokní půloválně sklenutou zadní vjezdovou branou do nádvoří. Na bránu navazuje kamenný klenutý most, jenž vede přes potok k silnici na hrázi Podzámeckého rybníka. Z někdejšího středověkého opevnění hradu, jehož rozsah dnešní zámek až na malé výjimky respektuje, zůstal zachován kromě již zmíněné v podstatě dochované šíjové zdi jen zbytek bývalého vodního příkopu, z velké části zasypaného a zastavěného nehodnotnou parazitní zástavbou, jež však byla v nedávných letech většinou odstraněna. Nedílnou součástí areálu je středně velký park přírodně krajinářského typu, založený na místě mokřin a bažin JZ. od zámku v mírně se svažujícím terénu počátkem 19. stol. Anglický park zhruba trojúhelného půdorysu je vymezen na sev. straně silnicí vedenou po hrázi Podzámeckého rybníka, na J. potokem vytékajícím z tohoto rybníka (začátek říčky Vlčavy - Skalice) a rybníkem Kuchyňkou. Parkem protéká malý potůček z Podzámeckého rybníka do Kuchyňky.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 13909, Rožmitál pod Třemšínem, město, Rožmitál pod Třemšínem, Příbram, Středočeský kraj
  • Kód CZ 24857, Město, býv. hl. městská čtvrť, Rožmitál pod Třemšínem, Příbram, Středočeský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Využití

  • Komplex budov je zcela nevyužit s výjimkou domku vrátného, v němž je příbytek kastelána.

stáhnout data v .xls