1000140567 - fara
katalogové číslo
1000140567
název
fara
kraj
Karlovarský kraj
okres
Karlovy Vary
obec
Doupovské Hradiště
část obce
Svatobor
katastrální uzemí
Doupovské Hradiště
typ
fara
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
památkově chráněno do
28. 1. 1980
sloh
baroko

anotace

Dnes již jen torzo barokní stavby, jeden z posledních architektonických pozůstatků zaniklého sídla.

dějiny

Výtvarně kvalitní barokní architektura, vzniklá v blízkosti kostela.

stav zachování památkové hodnoty

10/1963: Budova neobydlená, šindelová krytina na četných místech prohnilá, okna vytlučená, objekt se stává zvolna zříceninou. 2017: Torzální.

popis

Zděná omítnutá jednopatrová volně stojící budova na svahu pod farním kostelem Nanebevzetí Panny Marie. Dům o 5×4 okenních osách, obrácen podélnou osou k cestě. Fasády členěné kordonovou římsou a profilovanou hlavní římsou. Obdélníková okna, vložená po dvou do lisénových rámů, s plochými štukovými šambránami. Pravoúhlý vchod v ose podélného průčelí. Střecha sedlová s valbou, krytina šindelová. Po obou stranách hlavního průčelí navazuje na budovu ohradní zeď, která vpravo od budovy je prolomena brankou a půlkruhově zaklenutým vjezdem.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 15779, Svatobor, ves torzální, Doupovské Hradiště, Karlovy Vary, Karlovarský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Události

  • vznik - 18.stol.

stáhnout data v .xls