1000127346 - sousoší Nejsvětější Trojice
katalogové číslo
1000127346
název
sousoší Nejsvětější Trojice
kraj
Olomoucký kraj
okres
Šumperk
obec
Šumperk
část obce
Šumperk
katastrální uzemí
Šumperk
adresa
Kozinova
typ
sousoší
druh památky
drobný objekt
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
baroko

anotace

Kvalitní barokní sochařské dílo.

popis památkové hodnoty

Kvalitní barokní sochařské dílo, postavené na ochranu Šumperka proti morové epidemii.

stav zachování památkové hodnoty

Památka byla na konci roku 2002 při vichřici zasažena padajícím stromem, samotné sousoší sraženo k zemi a z části rozdrceno. Lampa zcela zkorodovala a odpadla. Skulptury andělů ztraceny již před rokem 1967. Koncem 60. let 20. stol. se ztratila hlava Boha Otce a v r. 1971, před transferem sousoší do Jiráskových sadů, byla podle fotografie zhotovena její replika. Předchozí renovace proběhly v l. 1886 a 1930(?).

popis

Samostatně v parku stojící sousoší Nejsvětější Trojice zhotovené z maletínského pískovce, asi 3,5 m vysoká; půdorys soklu postamentu má rozměry 144x144 cm. Betonový základ 195x195 cm. Na masivním postamentu s nízkým profilovaným soklem, konkávně tvarovaným dříkem a zaoblenou římsou, ze všech stran zdobenou velkými mušlemi, stojí čtyřboký konkávně probraný, vzhůru se zužující pilíř, v horní polovině rozšířený volutami (původně na nich byli osazeni adorující andílci), v plochách zdobený reliéfy světců s mušlemi nad hlavou – na přední straně Immaculata, na levé straně sv. Jan Nepomucký, na pravé sv. Šebestián a vzadu sv. Josef. Na ploché hlavici pilíře ve předu opatřené stylizovanou mušlí, je osazeno sousoší Nejsvětější Trojice v tradičním ikonografickém provedení – na oblacích sedící Bůh Otec s tiárou a kovovou trojúhelníkovou svatozáří, držící mezi koleny krucifix, u nohou má holubici s roztaženými křídly. Nápisy na dříku postamentu – ve třech jsou s chronogramy. Na přední straně: „DEO PER OPTIMO / STATVA PRAESENS / ERECTA EST / A / JOANNE CASPARO LANNGER“ (písmeno „E“ ve slově DEO je zvýrazněno jak „L“ =1756). Na levé straně: „HEJLIGER IOHANNES VON NEPOMVCK / BEHIETE DEINER WAHREN / VEREHRER IHRE EHRE IETZT / VON HIER ABER BRINGE IHRE SELLEN“ (= 1189). Na pravé straně: „HEILIGER SEBESTIAN WENDE AB / VON SCHOENBERG GIEFTIGE SEVCHEN“, pod tím: „Renowiert von Stadt Gemeinde“ (1930?) a „Renowiert / 1886“. Vzadu: „MARIA THERESIA / EHE WIRTHIN CASPARI LANGERS / BITTET / O HEILIGER IOSEPH DEINE TREIJ / WAN SIE WIRD HIER ABREISEN / ZV IHRER RVHE“ (= 1757).

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 26970, Předměstí, býv. městská čtvrť, Šumperk, Šumperk, Olomoucký kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Využití

  • Sakrální a estetické.

stáhnout data v .xls