1000127461 - kostel Zvěstování Panny Marie
katalogové číslo
1000127461
název
kostel Zvěstování Panny Marie
kraj
Olomoucký kraj
okres
Šumperk
obec
Olšany
část obce
Klášterec
katastrální uzemí
Klášterec
typ
kostel
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
gotika

anotace

Velmi významná architektura s dobře čitelným gotickým jádrem a zajímavou historií.

popis památkové hodnoty

Velmi významná architektura s dobře čitelným gotickým jádrem a zajímavou historií. Objekt patřil k blízko stojícímu benediktinskému klášteru, který zanikl již za husitských válek. Dochován gotický portál v západní zdi lodi, propojující loď s jižní věží, lomený výklenek s kamenným ostěním v jižní zdi lodi a sanktuárium v presbytáři.

stav zachování památkové hodnoty

Celkový stav dobrý.

popis

Samostatně stojící orientovaný jednolodní kostel vystavěný z lomového zdiva na obdélném půdorysu má rovný závěr. K jeho severnímu okraji přiléhá přízemní čtyřboká stará sakristie a k jihu novější sakristie s předsíní. Na západě přiléhá k jihozápadnímu nároží lodi hranolová, nahoru se mírně zužující věž, která měla původně protějšek v severní věži, ze které zbylo jen torzo v současném zdivu. Torzo severní věže stojí přimknuto k jižní věži ve formě mohutného opěrného pilíře s pultovou střechou. Západní průčelí má v pokračování střední osy lodi prolomen vchod se segmentovým záklenkem a dvoukřídlými dveřmi. V přízemí jižní zdi věže je nízký vstup se segmentovým záklenkem, výše ve středové ose 2 štěrbinová okna. Zvonicové patro věže rytmizuje čtveřice oken s půlkruhovými záklenky a lištovými šambránami. Zdivo věže vrcholí bohatě profilovanou římsou, kryto cibulí s makovicí a křížem, nasazenými na valbovou střechu mírného sklonu. V západní zdi lodi je proražen zvýšený vstup na kruchtu. V severním průčelí lodi je prolomen pravoúhlý vchod, protější jižní rytmizují 4 okenní otvory se segmentovými záklenky. Z bočních přízemních přístaveb je severní mírně vyšší, obě kryjí pultové střechy. Severní sakristie má vchod ze západu, 1 čtvercové okno v severní zdi a jedno lomené ve východní zdi. Dvě jižní přístavby, které jsou přístupné i z presbytáře, mají ve východní zdi jedno obdélné okno, v jižní zdi okno a dveře a velké okno v západní zdi. Jejich pultové střechy kryje plech. Na fasádách je použita hrubá omítka rámovaná světlými a hlazenými lizénami. Střecha nad lodí je sedlová, nad lodí zvalbená, krytá eternitem.

stáhnout data v .xls