1000130414 - fragmenty hradu
katalogové číslo
1000130414
název
fragmenty hradu
kraj
Olomoucký kraj
okres
Šumperk
obec
Bludov
část obce
Bludov
katastrální uzemí
Bludov
typ
hrad
druh památky
stavba-ostatní
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
archeologické stopy
ano
fyzický stav
2 - poškození mírného rozsahu
variantní názvy
hrad, archeologické stopy

anotace

Archeologická lokalita s pozůstatky středověkého hradu s příkopem a valy.

dějiny

Hradní sídlo rodu Bludovců založil patrně Blud III. (1238-1288) někdy po polovině 13. stol. Patrně v průběhu 1. třetiny 14. stol. se na Bludově usadil rod z Nechvalína, ale záhy hrad přešel zástavou na pány z Lipé (40. léta 14. stol.). Roku 1352 hrad od zadluženého Čeňka z Lipé ze zástavy vykoupil markrabě Jan Jindřich. Po jeho smrti (1375) připadl Bludov synu Prokopovi. Na přelomu 14. a 15. století byl hrad zastavován, od r. 1397 připadl pánům z Kunštátu. Pro Smila z Kunštátu (v zástavě 1412-20) byl hrad základnou pro výboje do okolí. Od r. 1420 převzal správu Bludova král Václav IV. a po něm i Zikmund (do r. 1436). Husitské války hrad patrně nezasáhly ničivě, neboť další jeho zástavní držitel, Beneš z Valdštejna, se na něm usadil. Po polovině 15. stol. přepustil Beneš hrad Tunklům z Brníčka. Jiří st. Tunkl byl straníkem Jiřího z Poděbrad a při vpádu vojska Matyáše Korvína na Moravu r. 1471 byly jeho hrady dobyty a pobořeny. V r. 1494 je již zbořený hrad Bludov uváděn v majetku Jana a Petra z Žerotína. Hrad byl postupně rozebírán na stavební materiál.

popis památkové hodnoty

Archeologická lokalita s pozůstatky středověkého hradu, který měl významné místo v historii severní Moravy.

stav zachování památkové hodnoty

2005: V relativně dobrém stavu, který odpovídá stáří. Od revize v r. 1986 výrazně nezměněno. Případná těžba dřeva – způsobem ohleduplným k terénním reliktům, ne těžkou technikou. V jedné z prohlubní západně od hradního jádra byly při terénní identifikaci (podzim 2004) zjištěny mezi kameny stopy malty, snad jde o obnažené torzo základového zdiva.

popis

Pozůstatky hradu obehnaného okružním valem a příkopem, na který na severní straně navazuje předhradí, na jihu drobné fortifikační prvky. Základní půdorys hradu lze stanovit podle reliéfu terénu, nadzemní zdivo se nedochovalo. Celková plocha cca 390×150 m. Na nejvyšší plošině se nacházelo hradní jádro obdélného půdorysu (65×30 m), severní část plošiny je zvýšená. Západní a východní stranu jádra lemují terasy, přičemž povrch západní je členěn několika prohlubněmi, patrně pozůstatky po budovách přistavěných k hradbě. Z jižní a západní strany obíhala jádro níže položená terasa parkánu. Vlastní horní hrad byl obehnán okružním příkopem a valem oválného tvaru o osách 160 a 110 m. Val se na severu rozšiřuje a je esovitě prohnutý. Na východě, asi v polovině délky, je val přerušen, patrně novodobě. Na severozápadě k valu z vnější strany přiléhá torzo okrouhlého objektu. Na jižní straně, v místech, kde se terén zužuje na hřeben, jsou patrné pozůstatky srpovitého valu, níže po klesajícím hřbetu pak dvě okrouhlé prohlubně ohraničené náspy. Ze severní strany je okružní val chráněn dalším příkopem a valem srpovitého tvaru. Dále na severu se nachází lichoběžníkovité předhradí (cca 60×60×80×100 m), chráněné příkopem a valem, na západní straně zdvojeným. V severovýchodním rohu předhradí se terén výrazně zvyšuje do odstupňovaného pahorku, pozůstatku po předsunuté stavbě (27×24 m). Předhradím prochází lesní cesta, která porušuje severní a jihovýchodní linii pozůstatků fortifikace. Areál hradu i předhradí je porostlý smíšeným lesem a křovinami, severovýchodní část předhradí nízkým hustým smrkovým lesem.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 630, Bludov, býv. městečko?, Bludov, Šumperk, Olomoucký kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Události

  • monitoring památky - 14.3.2017

    monitorující: Štáblová Jitka0

    Provedena kontrola fyzického stavu prvku v rámci monitoringu PF - památka: hrad, archeologické stopy; číslo ÚSKP: 19636/8-834; typ ochrany: KP;

Využití

  • Pozemek je využit jako les. Cíl turistických vycházek. Archeologicky zatím památka není prozkoumaná, jde však o území s archeologickými nálezy. Památka je ohrožena nepovolenými amatérskými výkopy včetně využití detektoru kovů, které mohou zničit nálezov

stáhnout data v .xls