1000145399 - kostel Nejsvětější Trojice s ohradní zdí
katalogové číslo
1000145399
název
kostel Nejsvětější Trojice s ohradní zdí
kraj
Olomoucký kraj
okres
Šumperk
obec
Kopřivná
část obce
Kopřivná
katastrální uzemí
Kopřivná
typ
kostel
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
baroko

anotace

Mimořádně hodnotná barokní architektura.

popis

V areálu hřbitova stojící orientovaná jednolodní architektura, s trojbokým závěrem a věží představenou před západní průčelí, postavená z kamenného a cihelného zdiva, omítnutá hladkou vápennou omítkou bílé barvy, střecha sedlová, v závěru trojboce zvalbená, krytá eternitem, nad závěrem lodi se sanktusníkem s lucernou a cibulí, plná hambálková soustava se střednímu sloupky a námětky. Loď s dvěma a presbytář s jednou okenní osou, okna se záklenky, olištovaná profilovanými šambránami s uchy a kapkami, nad nimi suprafenestra s klenáky. Fasáda členěná lizénovými rámy. Západní průčelí se čtyřpodlažní kvadratickou věží se straženými rohy, volutovými štítovými křídly a v horní části mírně konkávně tvarovaná, členěná lizénovými rámy, v druhém a čtvrtém podlaží se stejnými okny jako v lodi a presbytáři a oválnými okny ve třetím podlaží a volutovými křídly, korunní římsa rovná profilovaná. Střecha věže oplechovaná cibulová s lucernou a dvouramenným křížem.

stáhnout data v .xls