1000146243 - sousoší sv. Josefa s andílky
katalogové číslo
1000146243
název
sousoší sv. Josefa s andílky
kraj
Olomoucký kraj
okres
Šumperk
obec
Ruda nad Moravou
část obce
Ruda nad Moravou
katastrální uzemí
Ruda nad Moravou
adresa
Ny vyhlídce
typ
sousoší
druh památky
drobný objekt
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
baroko

anotace

Mimořádně kvalitní sochařské dílo.

popis památkové hodnoty

Mimořádně kvalitní sochařské dílo neobvyklého ikonografického a kompozičně velmi bohatého provedení, které nechal zhotovit vrchnostenský sládek. Patrně dílo některého z kvalitních sochařů, kteří pracovali po Liechtenštejny, jimž Ruda n. M. tehdy patřila.

stav zachování památkové hodnoty

Na počátku 90. let 20. stol. byli odcizeni oba andělé. Sousoší na mnoha místech mechanicky poničeno (uražena je tvář Ježíška) a povrchovým zvětráváním poškozeno. Restaurátorský zásah je v dohledné době nezbytný.

popis

U bývalé hřbitovní zdi poblíž silnice stojící ikonograficky neobvyklé pískovcové sousoší sv. Josefa, cca 4 m vysoké; půdorys plintu má rozměry 195x140 cm. Na plošně rozsáhlý plint, sestavený z několika částí, je osazen široký trojdílný postament s nízkým profilovaným soklem a nevýraznou profilovanou římsou. Prostřední část postamentu je v ose vypouklá a rozdělená vpadlými zrcadly. V zrcadle vlevo (en face) je nápis s chronogramem: „ZVER / EHRE GOTTES / HAT DIESER BIL- / DNVS AVFSETZ- /EN LASEN LEOPO- / LD WAGNER EIS- / ENBERGER BREIER“ (= 1729), v prostředním zrcadle je reliéf s motivem Útěku do Egypta, v zrcadle vpravo nápis (dnes jen z části čitelný – přepis s pomocí karty) nápis s chronogramem: „TENTO / OBRAZ POSTA / WENI BIL SKRZE/ LEOPOLDA WAGNERA / SLADKA RVDSKIIHO.“ (=1729). Levá a pravá část postamentu nesou vysoké podnože, z vnitřních stran ozdobené volutami, na kterých byli osazeni andělé (nyní schází). Na postřední část postamentu navazuje další postament s nevýrazným soklem, vypouklým dříkem lemovaným zdvojenými volutami, které se v dolní části široce rozpínají, a masivní čtvercovou profilovanou římskou. Na přední straně dříku je vpadlé zrcadlo s nápisem a chronogramem: „HAEC STATVA / POSITA EST AME / LEOPOLDO WAGNER / PRAXATORE EI / SENBERGENSI“ (=1729). Na zadní straně dříku jsou nápisy: „Obnoveno 19.. / HEJTMÁNEK / - A 1729 / - RENOVIRT im Jahre 1868“. Vrchol sousoší tvoří skulptura sv. Josefa, který stojí v kontrapostu a v rozevlátém oděvu na podnoži ve tvaru polokoule, s hlavou zvrácenou v nábožné úctě k nebesům. V pravé ruce drží v náručí Ježíška a spolu s ním a andělem, jenž se vznáší u jeho nohou, levou rukou drží velký kříž s lilií.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 13930, Ruda nad Moravou, býv. městys, Ruda nad Moravou, Šumperk, Olomoucký kraj
  • Kód CZ 22582, Horní Ruda, retrodíl hist. osady, Ruda nad Moravou, Šumperk, Olomoucký kraj

Regiony

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Využití

  • Plastika s církevní tematikou.

stáhnout data v .xls