1000147634 - zámek s parkem
katalogové číslo
1000147634
název
zámek s parkem
kraj
Olomoucký kraj
okres
Šumperk
obec
Loučná nad Desnou
část obce
Loučná nad Desnou
katastrální uzemí
Kociánov
adresa
č.p. 1
typ
zámek
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano

anotace

Hodnotný zámecký areál.

popis památkové hodnoty

Hodnotný zámecký areál jehož počátky jsou spojeny z Žerotínským rodem a v 19. století s významným podnikatelským rodem baronů Kleinů.

stav zachování památkové hodnoty

V r. 1994 došlo k výměně některých stropů a konstrukce krovu a střechy. Poté byla obnova zastavena a objekty zámku velmi rychle chátrají. Nutno dokončit celkovou rekonstrukci.

popis

Dvě vzájemně propojené jednopatrové budovy tzv. starého a nového zámku. Tzv. starý zámek na severní straně je obdélného půdorysu, který tvoří čtyři křídla s uzavřeným nádvořím. Východní křídlo s třinácti okenními osami, severní s osmi, západní s dvanácti nepravidelnými a jižní se sedmi nepravidelnými okenními osami. Postaven je z kamenného, smíšeného a cihelného zdiva, omítnutého zbytky hladké vápenné omítky okrové barvy, na východní, severní a západní straně se zbytky sgrafita. Střechy sedlové s několika vikýři jsou kryté plechem, prázdná hambálková soustava se sloupy. Fasády jsou členěny pouze zbytky lesénového rámu, na nárožích bosovaného, pravoúhlými okny, v patře, mimo jižního křídla, s kamennými podokenními římsami. V osách severního a jižního křídla jsou široké průjezdy do nádvoří s plnými oblouky, na severním křídle se zbytky šambrány, uzavřené dvoukřídlými dřevěnými kazetovými vraty s brankou, na jižní dvoukřídlými plechovými vraty a brankou. Nádvorní průčelí pouze s profilovanými korunními římsami a pravoúhlými okny, průjezdy s plnými oblouky bez vrat. Ve zdi západního křídla je kašna s chrličem (viz doplňkový list). Interiéry jsou v přízemí podélně jednotraktové, místnosti, dílem zaklenuté, jsou vzájemně propojené a přístupné z nádvoří. Patro je dvoutraktové, tvořené chodbami s křížovými klenbami, z nich se vchází do jednotlivých pokojů. Okna i dveře jsou pravoúhlé se segmentové záklenky. Křížová klenba se dochovala v průjezdu jižního křídla. V severovýchodní části tzv. starého zámku je dřevěné schodiště s vysoustruženým zábradlím. V celém tzv. starém zámku byla v 90. letech zahájena rekonstrukce, takže schází podlahy a v mnoha místnostech i omítka. Tzv. nový zámek na jižní straně je dvoupatrová budova na půdorysu písmene „U“ – s křídly, které vnitřními nárožími navazují na tzv. starý zámek, je s ním stavebně propojen a tvoří další uzavřené nádvoří. Čelní jižní křídlo má třináct, východní a západní 10 okenních os. Postaven je z kamenného a cihelného zdiva, omítnutého zbytky hladké vápenné omítky okrové barvy, střechy sedlové s několika vikýři jsou kryté eternitem, plná hambálková soustava (části vazných trámů jsou však místy odstraněny) se středními sloupky se vzpěrkami a námětky. Hlavní průčelí je členěno přes obě podlaží pilastry, které nesou úseky kládí s vlysy, doplněnými štukovými ornamenty a profilovanou korunní římsu, patra dělí plochá kordonová římsa. Pravoúhlá okna jsou olištována profilovanými šambránami. Pískovcový portál v podobě edikuly je zabudován v ose hlavního průčelí. Je zdoben pilastry, které nesou architráv, kladí a profilovanou římsu, která nese spolu s dvojicí předsazených hladkých sloupů s patkami a stylizovanými hlavicemi balkón s ozdobným litinovým zábradlím. Vlastní portál s plným obloukem zdobeným klenákem a pásy s motivy čabraky, je uzavřen dřevěnými dvoukřídlými kazetovými vraty s brankou. Nárožní věže o jedné okenní ose jsou čtyřpodlažní, dvě podlaží nad střechou jsou členěné lisenovými rámy, profilovanou korunní římsou a pravoúhlými okny olištovanými profilovanými šambránami, zakončeny jsou oplechovanými cibulovými střechami s lucernou. Fasádu východního křídla, (mimo presbytáře kaple) člení bosované nároží, kordonová a profilovaná korunní římsa, pravoúhlá okna mají nadokenní a podokenní římsy. Západní průčelí je hladké, korunní římsa profilovaná a okna pravoúhlá neolištovaná, v patře některá s podokenními římsami. Dvorní průčelí s dvoupodlažními arkádami, které mají plné oblouky, zazděné parapety a jsou zasklené. Patro odděleno kordónovou římsou, která se štukovými konzolami nese plastické pilastry. Interiéry jsou v obou podlažích podélně dvoutraktové, tvořené arkádovými chodbami, z nichž se vstupuje do jednotlivých místností. Prostory v přízemí jsou zaklenuty křížovými klenbami a valenými klenbami s výsečemi, ve východním křídle renesančními. V místnosti vlevo od hlavního vstupu jsou nástropní a nástěnné malby (viz doplňkový list). V jihozápadním křídle je schodiště do sklepa, které je kvůli dlouhotrvající rekonstrukci naprosto nepřístupný. V této části a v jihovýchodním křídle jsou kamenná schodiště do patra, jehož arkádové chodby a všechny místnosti jsou plochostropé. V patře východního křídla je tzv. indiánský pokoj se zbytky výmalby a torzem tapet s indiánskými motivy. V některých prostorách (v chodbách, místnostech zejména východního křídla a na schodištích byly v rámci rekonstrukce zcela otlučeny omítky a vyměněny stropy. Podlahy na chodbách jsou z mramorových šachovnicových dlaždic. Některé prkenné podlahy byly v rámci rekonstrukce odstraněny. Schodiště v jihozápadní části pokračuje na půdu. Tři nástěnné a nástropní malby: Tří figurální nástěnné a nástropní malby v přízemní místnosti jižního křídla tzv. nového zámku. 1. V ploše křížové klenby šestiúhelná figurální olejomalba s motivem vznášejícího se olympského božstva. Ústřední postavou je Zeus, třímající v levici blesky, obklopený po pravici Pallas Athénou s přilbou na hlavě, pod ní asi Hermés, u nohou Dia patrně Afrodíté, v pozadí snad Poseidon. Postavy jsou nahé, zahalené rozevlátými rouškami pouze v oblasti beder. 2. Nad arkádovým pilířem v ploše cviklu olejomalba s motivem vznášejícího se olympského božstva. Uprostřed Zeus s Hérou obklopeni postavami a hlavami bohů. Postavy jsou nahé, zahalené rozevlátými rouškami pouze v oblasti beder. 3. Torzo malby (olej?) s postavou nahé ženy, zřejmě Venuše, která stojí na válcovitém soklu a vrhá svůj stín na zadní stěnu, u pravé nohy má delfína. Kašna s chrličem: Kašna je osazena v západní zdi malého nádvoří tzv. starého zámku těsně nad zemí, zhotovena je z pískovce. Nádrž v podobě velké mušle má dole otvor pro odtok vody, zalamovaná římsa je lemována pásem perlovce. Chrlič tvoří basreliéf stylizované, šklebící se mužské hlavy (maskaron), lemované vousy, na hlavě má mušli, ústa pootevřená, levé oko zavřené.

Památková ochrana

  • 35818/8-1013 - zámek »

    - kulturní památka
    - zapsáno do st. sezn. před 1988 a u části nebo celku prohlášena/ zrušena/revidována památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 8731, Loučná nad Desnou, ves, Kociánov, Šumperk, Olomoucký kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • operativní průzkum a dokumentace - léto 2006

    nedokončená rekonstrukce - objekt podléhá dlouhodobé devastaci - omítky ohroženy

Využití

  • Objekty nejsou obydlené – nutno dokončit rekonstrukci.

stáhnout data v .xls