1000163613 - socha sv. Jana Nepomuckého
katalogové číslo
1000163613
název
socha sv. Jana Nepomuckého
kraj
Olomoucký kraj
okres
Šumperk
obec
Zábřeh
část obce
Zábřeh
katastrální uzemí
Zábřeh na Moravě
adresa
Farní
typ
socha
druh památky
drobný objekt
kategorie
objekt
památkově chráněno od
22. 12. 1999
existující
ano

anotace

Kvalitní architektonicky ztvárněná barokní socha pocházející z roku 1734 byla na současné stanoviště přemístěna v roce 1925.

historický vývoj

Z dolního náměstí (před domem, kde v současnosti stojí gymnázium - Dolní předměstí č. 22) byla socha přemístěna v roce 1925.

popis

Na obdélném plintu z pískovcových desek ohrazeném kamenným zábradlím spočívá skulptura cca 4,5 m vysoká. Sokl je dvoustupňový, o půdorysu ve tvaru „T“. Oba stupně jsou profilované zvonovnicí. Ve výšce cca 1,1 m spočívá na soklu hranolový dřík, který má čelní plochu obtaženou páskou s konkávně zaoblenými rohy. V koutech dříku se nacházejí růžové květy. V ploše je umístěn vystupující reliéf, znázorňující menzu s ostatky, monstranci a baldachýn. Menza spočívá na jehlancové konzole. Na třikrát odstupňované noze leží rakev naznačující prosklení. V rakvi leží tělo světce. Přes rakev je položené kanelované víko, na kterém spočívá monstrance v jednoduché podobě krabičky s podstavcem. Nad menzou je baldachýn, který nahoře a dole přidržují dva puti. Ve vrcholu je baldachýn sepnutý korunou, nad kterou je šesticípá hvězda. Nad reliéfem jsou dva řádky do obloučku a pod reliéfem tři řádky s nápisy: „SISTE OVII VIAT ORNID SIOANNI/OMNIS LINGVA COMFTIEAVR ad Philipp Car•di:ii“ a „CHIOANND VOM NEPOMUCK IN/DEINH SCHVTZ VON HERTZEN/EMPFEHLE HIR VNSZ VERLASSENE“. Na zadní straně dříku je nápis „ANNO/1734“. J. Srovnalová rozpoznává ještě třetí řádek se slovem KLEIBEA (?). Po stranách dříku jsou široká volutová křídla, skládající se z předního menšího a za ním částečně vystupujícího většího. Dolní voluta je stočená dovnitř, horní, výrazně menší, ven. Dřík je ukončený ve výšce 2,1 m výrazně přesazenou profilovanou římsou. Na ní spočívá dvoudílný soklík s hranou v dolní polovině konvexně vypouklou, v horní polovině konkávně vpadlou. Podpírá vlastní sochu světce, která je ve výšce cca 2,8 m osazená na nízký plint. Postava stojí v kontrapostu, levé koleno je pokrčené dopředu. Světec si pravicí tiskne na prsa kovový, černě natřený křížek se zlaceným korpusem Krista, ke kterému vroucně naklání tvář. V levici drží biret, součást jeho kanovnického šatu, který tvoří klerika, rocheta po kolena, lemovaná krajkou a kožešinový plášť kolem ramen. Pod rukou s biretem je letící andílek, který se pravou rukou dotýká krajky u rochety, levou ručkou směřuje ke světcovým nohám a hlavičku otáčí k tváři sv. Jana. Madlo zábradlí nesou prvky ve tvaru rokaje vzájemně sepnuté ležatými ovály. V nárožích a vprostřed delší strany jsou pilířky s plochami rámovanými rýhou, s konkávně zaoblenými rohy.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 18599, Zábřeh, město, Zábřeh na Moravě, Šumperk, Olomoucký kraj
  • Kód CZ 26669, Zábřeh, býv. hl. městská čtvrť, Zábřeh na Moravě, Šumperk, Olomoucký kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

stáhnout data v .xls