1708319981 - sloup se sochou sv. Floriána
katalogové číslo
1708319981
název
sloup se sochou sv. Floriána
kraj
Olomoucký kraj
okres
Šumperk
obec
Bludov
část obce
Bludov
katastrální uzemí
Bludov
adresa
Jana Žižky
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
regionální
typ
sloup se sochou
druh památky
drobný objekt
kategorie
objekt
památkově chráněno od
10. 9. 2012
existující
ano
materiál
pískovec

anotace

Pískovcový sloup se sochou sv. Floriána s okrovou, bílou a šedou polychromií.

popis památkové hodnoty

Sloup se sochou sv. Floriána je hodnotným dokladem kamenosochařství 1. poloviny 19.století, stejně jako lidové zbožnosti. Zároveň se uplatňuje jako výrazný urbanistický a historický prvek obce Bludov.

stav zachování památkové hodnoty

V dobrém stavu, potřeba průběžné údržby.

popis

Pískovcový sloup se sochou sv. Floriána vychází z čtvercového základního plintu s kovovým plůtkem. Na plintu je osazený nízký stupeň, jenž vynáší hranolový sokl s dekorativní partií nad ním. Na její čelní straně stojí nápis, který doprovázejí čtyři rozety. V jemně profilovaných bocích jsou reliéfně znázorněny sv. Anna s malou Pannou Marií, protějškem pak je zpodobnění kajícné sv. Máří Magdalény. Profilovaná římsa odděluje tuto část od patky entatického kanelovaného sloupu s vloženými píšťalami a kompozitní hlavicí. Do dříku je upevněn zdobný kovaný držák pro svíci a lucernu. Abakus sloupové hlavice slouží zároveň jako nízký soklík vrcholové, tradičně pojaté soše sv. Floriána. Světec, oděný do stylizované římské zbroje, levicí přidržuje praporec, zatímco pravicí vylévá džber vody na hořící stavení u nohou. Tvář světce je bezvousá, dlouhé vlasy jsou sčesány dozadu a kryje je stylizovaná přilbice. Monument nese polychromii, jíž dominují zejména okry, bílá a odstíny šedi.

stáhnout data v .xls