1000126579 - kostel sv. Matěje
katalogové číslo
1000126579
název
kostel sv. Matěje
kraj
Jihočeský kraj
okres
Tábor
obec
Bechyně
část obce
Bechyně
katastrální uzemí
Bechyně
adresa
nám. T. G. Masaryka č.p. 144
typ
kostel
druh památky
stavba-budova
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano

anotace

Původní kostel je datován do přelomu 13. a 14. století, přestavby v 16. století (gotické síňové dvoulodí), v 17. století a v 19. století (přístavky na severní a západní straně). K presbytáři na severu přiléhá barokní hranolová věž s cibulovou bání.

historický vývoj

Původní stavba, jejíž vznik je kladen do konce 13. století a začátku 14. století, změnila po několika přestavbách svojí podobu. Z počátku 16. století pochází obvodové zdivo lodě a presbytáře a v letech 1613 – 1615 dochází ke sklenutí dvojlodí, které uskutečnil Jan Schutz z Českých Budějovic. Hranolová věž byla postavena v době raně barokní, na počátku 17. století a r. 1740 v době vrcholného baroka byla zastřešena cibulovitou bání. V tomto roce probíhá i výstavba bohatě zdobeného štítu presbytáře s výklenkem a se sochou sv. Matěje, který je orientován do náměstí. V 19. století dochází k výstavbě přístavků na severní a západní straně kostela.

popis památkové hodnoty

Kostel sv. Matěje se nachází bechyňském náměstí T. G. Masaryka a představuje nepřehlédnutelnou dominantu západní strany náměstí, do něhož se obrací presbytářem s opěrnými pilíři a barokní fasádou s volutovým štítem a hranolovou věží s arkádovým ochozem. Kostel tvoří ve městě významný urbanistický prvek a je pohledově velmi exponovaný. V jeho sousedství, jižně od kostela, je orientována budova děkanství čp. 143. Jedná se o architektonicky zajímavou stavbu z konce 13. století a začátku 14. století, která byla v době renesanční, barokní a v 19. století přestavěna do dnešní podoby, má cenné interiéry s hodnotnými architektonickými detaily a stavebními prvky. Z památkového hlediska je hodnotné sklenutí presbytáře síťovou klenbou. Velmi významné bylo období renesance, kdy bylo zaklenuto dvoulodí křížovou hřebínkovou klenbou na středové sloupy, vznikla kruchta spočívající na toskánských sloupech, sklenutí podkruchtí křížovými klenbami a dále byla postavena věž s arkádovým ochozem a cibulovou bání. V kostele se nalézá řada historických konstrukcí a prvků jako je kamenný pravoúhlý portál v presbytáři a okenní otvory oratoře s renesanční tepanou mříží, atd. Nad kostelem se dochoval hodnotný pozdně gotický krov klasového typu s dvěmi úrovněmi hambalků, se středovým sloupkem a s ležatou stolicí. Tesařské spoje plátované. Kostel sv. Matěje odpovídá pojetí kulturní památky podle § 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Památková ochrana se vztahuje na celý areál. Kostel je součástí městské památkové zóny Bechyně.

stav zachování památkové hodnoty

Technický stav kostela je dobrý, proběhla celková rekonstrukce kostelní věže, oprava fasády kostela a oprava dožilých prvků krovu.

popis

Jedná se o orientovaný kostel s gotickým síňovým dvoulodím, které je zaklenuto na tři střední sloupy, spočívající na hranolových patkách a klenba lodi je křížová hřebínková bez žeber. Na východě na loď navazuje pětiboce zakončený presbytář sklenutý síťovou klenbou s profilovanými žebry bez konzol, který je od lodi oddělen polokruhovým vítězným obloukem.

stáhnout data v .xls