1000127681 - křížová cesta - 25 zastavení
katalogové číslo
1000127681
název
křížová cesta - 25 zastavení
kraj
Jihočeský kraj
okres
České Budějovice
obec
Římov
část obce
Římov
katastrální uzemí
Římov
typ
křížová cesta
kategorie
soubor
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano

anotace

Unikátní soubor samostatných kaplí, výklenkových kaplí a sousoší vyzdobených dřevěnými či štukovými sochami, obrazy malovanými na na dřevě a nástěnnými malbami. Soubor vznikl volně v krajině kolem Římova postupně od r. 1658 do 1. čtvrtiny 18. století.

historický vývoj

Soubor vznikl volně v krajině kolem Římova postupně v období od roku 1658 do první čtvrtiny 18. století.

popis památkové hodnoty

Unikátní soubor představuje zcela ojedinělou ukázku barokní architektury vázané na poutní tradici a s mimořádným citem zakomponované do otevřené krajiny. Svým uspořádáním představuje Římov bezesporu evropský unikát, založený na dokonalém propojení architektury, krajiny a duchovního rozměru. Celek i jednotlivé stavby dokonale vyjadřují duchovní odkaz poutního místa, jednoho z nejvýznamnějších v Čechách. Každé z 25 zastavení, rozmístěných v okolí Římova, jsou sami o sobě mimořádným dokladem barokní architektury 17. a 18. století, ovlivněné lidovým prostředím, unikátní rozmanitostí podoby zastavení, rozmístěním a vzdáleností kopírující reálnou krajinu v okolí Jeruzaléma. Hodnotu podtrhuje dochované vybavení zastavení v podobě dřevěných a štukových soch v životní velikosti, nástěnných maleb a deskových obrazů. Památková ochrana se vztahuje na celý soubor. Soubor staveb odpovídá pojetí kulturní památky podle § 2 a 42 zákona č. 20/87. Sb. o státní památkové péči.

stav zachování památkové hodnoty

Dobrý, postupně jsou jednotlivá zastavení opravována včetně malířské a sochařské výzdoby.

popis

Iniciátorem založení poutního místa byla jezuita, původně lékárník, Jan Gurre Rozmístění v terénu a vzdálenosti mezi jednotlivými zastaveními vycházejí z konfigurace terenu a rozmístění křížové cesty v Jeruzalémě.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 2887, Dolní Římov, ves, Římov, České Budějovice, Jihočeský kraj

Regiony

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

stáhnout data v .xls