1000127412 - kostel sv. Maří Magdalény
katalogové číslo
1000127412
název
kostel sv. Maří Magdalény
kraj
Jihočeský kraj
okres
Prachatice
obec
Čkyně
část obce
Čkyně
katastrální uzemí
Čkyně
typ
kostel
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano

anotace

Kostel sv. Maří Magdaleny ve Čkyni se nachází v severovýchodní části obce. Původně raně gotický kostel, přestavěný a rozšířený, s atypicky umístěnou věží nad presbytářem.

historický vývoj

Původně raně gotický kostel, jižní portál 1270-80, klenba presbytáře kolem 1285, kostel přestavěn 1789, věž nad presbytářem 1827, loď prodloužena v 2. pol. 19. století

popis památkové hodnoty

Kostel sv. Maří Magdaleny je typický příkladem menšího venkovského kostela s historií sahající již do druhé poloviny 13. Století. Původně gotická stavba s pozdější mi přestavbami si dodnes uchovala velice cenné původní stavební prvky, k památkově nejcennějším patří křížová klenba presbytáře s nástěnnými malbami, dále profilovaný ranně gotický jižní vstupní portál a zazděné románské okénko v jižní stěně lodi. V neposlední řadě jsou cenné další stavební konstrukce klenutá předsíň a oratoř nad sakristií i další autentické konstrukce a materiály. Areál kostela s přilehlým hřbitovem a márnicí tvoří důležitou část urbanistické struktury obce, spolu s blízkou farou tvoří jedno z těžišť městečka. Areál kostela sv. Maří Magdaleny odpovídá pojetí kulturní památky podle § 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči. Památková ochrana se vztahuje na část areálu.

stav zachování památkové hodnoty

Dobrý

popis

Areál kostela sv. Maří Magdaleny se hřbitovem je umístěn ve vyvýšené poloze severozápadně od centra Čkyně. Kostel je obklopen hřbitovem obehnaným ohradní zdí s brankami. Areál dále zahrnuje márnici v jižním úseku ohradní zdi a výklenkovou kapli. Novodobá obřadní síň a nová část hřbitova s přilehlým ohrazením nejsou předmětem památkové ochrany.

stáhnout data v .xls