1000130724 - Lazebnický most se sochou sv. Jana Nepomuckého a křížem
katalogové číslo
1000130724
název
Lazebnický most se sochou sv. Jana Nepomuckého a křížem
kraj
Jihočeský kraj
okres
Český Krumlov
obec
Český Krumlov
část obce
Vnitřní Město
katastrální uzemí
Český Krumlov
typ
silniční most
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano

anotace

Lazebnický most přes řeku Vltavu mezi Latránem a Vnitřním Městem je svou osou orientován na SV–JZ. Je ozdoben sochou sv. Jana Nepomuckého a křížem. Celek je v dnešní podobě z 30. let 19. století.

historický vývoj

Současná podoba 30. léta 19. století (pravděp. 1834 – 1834).

popis památkové hodnoty

Most Lazebnický v Českém Krumlově je velmi hodnotným a autenticky dochovaným příkladem dopravní technické stavby, která dokládá architektonické kvality, stavební a konstrukční technologie a je důležitým pramenem pro dokumentaci vývoje tohoto druhu staveb v jihočeském regionu. Reprezentuje dynamičnost a technickou vyspělost, s jakou se tato část regionu rozvíjela v průběhu 19.stol. Představuje doklad řemeslné dovednosti a zručnosti našich předků, včetně jejich estetického cítění. Hodnotné je užití litiny v doplňujících částech mostu – socha a kříž. Svým umístěním, charakterem, památkovou hodnotou a historickou podstatou odpovídá pojetí kulturní památky podle ustanovení § 2 odst. 1 písm. a) a § 42 odst. 1 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů. Památková ochrana se vztahuje na celý objekt.

stav zachování památkové hodnoty

Památka v celkem dobrém stavu. Pilíře vyžadují opravu přespárováním, výměnu si zasluhuje dřevěná mostovka.

popis

Mostní konstrukce je tvořena dvěma krajními opěrami a jedním středním pilířem a vodorovnou nosnou ocelovou mostní konstrukcí, jež je uložena na opěrách na kluzných ložiscích. Krajní opěry jsou vyzděny z opracovaných kamenných kvádrů zděných řádkově, jednotlivé řady mají různé výšky, opěra jihozápadní jsou řádky zdiva nepravidelné, doplněné i zdivem z lomového kamene.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 2075, Český Krumlov, město, Český Krumlov, Český Krumlov, Jihočeský kraj
  • Kód CZ 2080, Vnitřní Město, hl. městská čtvrť, Český Krumlov, Český Krumlov, Jihočeský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

stáhnout data v .xls