1000131209 - socha sv. Jana Nepomuckého
katalogové číslo
1000131209
název
socha sv. Jana Nepomuckého
kraj
Kraj Vysočina
okres
Třebíč
obec
Rokytnice nad Rokytnou
část obce
Rokytnice nad Rokytnou
katastrální uzemí
Rokytnice nad Rokytnou
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
regionální
typ
socha
druh památky
drobný objekt
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
zpřístupnění objektu
ano
sloh
baroko
rozměr
výška 180 cm, výška 120 cm
materiál
vápenec; žula

anotace

Kompozičně bohatá barokní skulptura sv. Jana Nepomuckého je zasazena do malebné krajinné partie pod sádeckým hradem. Sochu světce stojícího na mohutné oblačné základně s okřídlenými andílčími hlavičkami doprovází postava putta držícího velkou hvězdu.

dějiny

Barokní plastika z 1. poloviny 18. století od neznámého autora.

historický vývoj

Silně poškozená barokní plastika s uraženými hlavami a chybějícími částmi, včetně ruky putta a dolní části kříže, byla restaurována v roce 1973. V letech 1993-1997 proběhlo restaurování s rekonstrukcemi doplňků předchozího restaurátorského zákroku.

popis památkové hodnoty

Kvalitní barokní sochařská práce z první poloviny 18. století tvoří s protější sochou mimořádně působivý kompoziční celek zasazený do půvabného krajinného rámce pod hradem Sádek. Plastika se vymyká kompozičně bohatou podnoží.

stav zachování památkové hodnoty

Na soše jsou patrná mechanická poškození (uražené nosy) a znečištění mikrovegetací.

popis

Kompozičně bohatá barokní plastika svatého Jana Nepomuckého je spolu s protější sochou sv. Jana Zlatoústého situována jihovýchodně za obcí za mostkem přes Rokytnou u severozápadního úpatí hradního kopce Sádku při vidlici silničních komunikací na Kojetice a Mastník. Socha světce v životní velikosti je umístěna na jednostupňové základně, ze které vyrůstá čtyřboký sokl přecházející v bohatou oblačnou podnož. Podnož je zdobena andílčí hlavičkou a nápisovou blánou. Světec oděný v obvyklé kanovnické roucho s biretem na hlavě je zobrazen v kontrapostu s vytlačeným levým kolenem. V pokrčené pravici třímá palmovou ratolest a kamenný kříž s korpusem. Pokrčená levice spočívá na hrudi. Hlava se svatozáří s pěti hvězdami je mírně skloněna a natočena k pravému rameni směrem k Ukřižovanému. Tělem probíhá esovitý pohyb. Před Janovým pravým bokem stojí okřídlený putto přidržující pravou rukou horní cíp velké šesticípé hvězdy posazené na oblačné podnoži. Levici vztahuje vzhůru ke kříži.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 13754, Rokytnice nad Rokytnou, městys, Rokytnice nad Rokytnou, Třebíč, Kraj Vysočina

Regiony

Nápisy

  • SANCTVS IOANNI NEPOMVCENE

Události

  • vznik - 1.polovina 18.stol.

    autor: Neznámý2

  • restaurování - 1973

  • restaurování - 1993 - 1997

stáhnout data v .xls