1000133812 - minoritský klášter a kostel sv. Jana Křtitele
katalogové číslo
1000133812
název
minoritský klášter a kostel sv. Jana Křtitele
kraj
Jihočeský kraj
okres
Jindřichův Hradec
obec
Jindřichův Hradec
část obce
Jindřichův Hradec I
katastrální uzemí
Jindřichův Hradec
adresa
Štítného č.p. 124
typ
klášter
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano

anotace

Budova minoritského kláštera přiléhá k severní straně kostela sv. Jana Křtitele, celý komplex stojí při SV okraji historického jádra a těsně přiléhá hradbám. Areál je původem z poloviny 14. století, úpravy z počátku 19. století.

historický vývoj

Klášterní ambit vypadal zpočátku méně výstavně, neboť měl, podobně jako hlavní chrámová loď, jen plochý trámový strop. Roku 1369 byla na přestavbu ambitu uzavřena smlouva se staviteli kláštera v Třeboni, mistrem Mikulášem a Ondřejem, kteří vystavěli jeho architektonicky nejhodnotnější východní stranu. Z té se vchází do tzv. Soukenická kaple, původně klášterní kapitulní síně, sklenuté na středový sloup. Ve druhé polovině 15. století proběhly další stavební úpravy, jejichž součástí se stala i bohatá výzdoba stěn klášterního ambitu. Nejstarší fresky vznikly ještě před pozdně gotickými úpravami, které je částečně poškodily. Lépe zachovalé a rozsáhlejší malby z pozdějších období jsou rozptýleny po celém obvodu křížové chodby. Po odchodu minoritů po polovině 16. století nechal Jáchym z Hradce přistavět ke klášteru na západní straně budovu špitálu, která má v přízemí dva velkolepé renesanční sály. Další historie objektů kláštera již nebyla, kromě přístavby barokní kaple v rohu mezi severním a východním křídlem křížové chodby, příliš významná. Areál prošel několika požáry, budovy postupně chátraly a sloužily především špitálu, později také jako turistická ubytovna. Na konci 20. století a v prvních letech nynějšího století prošel celý komplex nákladnou rekonstrukcí, v současné době slouží Muzeu Jindřichohradecka.

popis

Budova minoritského kláštera přiléhá k severní straně kostela sv. Jana Křtitele. Centrální rajský dvůr obepíná křížová chodba, zaklenutá žebrovými klenbami pozdně gotického původu, stěny jsou zdobeny gotickými a pozdně gotickými nástěnnými malbami.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 6059, Jindřichův Hradec, město, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj
  • Kód CZ 6060, Vnitřní Město, hl. městská čtvrť, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • operativní průzkum a dokumentace - od 1.10. - 30. 10. 2006

    odborné vyjádření nebylo vydáno, stavba ohrožena kritický stav

stáhnout data v .xls