1000136848 - socha sv. Jana Zlatoústého
katalogové číslo
1000136848
název
socha sv. Jana Zlatoústého
kraj
Kraj Vysočina
okres
Třebíč
obec
Rokytnice nad Rokytnou
část obce
Rokytnice nad Rokytnou
katastrální uzemí
Rokytnice nad Rokytnou
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
regionální
typ
socha
druh památky
drobný objekt
kategorie
objekt
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano
sloh
baroko
materiál
vápenec

anotace

Ikonograficky ojedinělé barokní sochařské dílo zobrazující sv. Jana Zlatoústého je umístěné v půvabné krajině pod sádeckým hradem. Mírně nadživotní figura světce ve výrazném esovitém pohybu je oděna v biskupské roucho s mitrou na hlavě a berlou v ruce.

dějiny

Barokní plastika z třetí čtvrtiny 18. století od neznámého autora.

popis památkové hodnoty

Ikonograficky ojedinělá kvalitní barokní sochařská práce z třetí čtvrtiny 18. století tvoří s protější sochou mimořádně působivý kompoziční celek zasazený do půvabného krajinného rámce pod hradem Sádek.

stav zachování památkové hodnoty

Stav poměrně dobrý, ale socha trpí zvětráváním a výrazným vegetabilním znečištěním.

popis

Ikonograficky ojedinělá barokní plastika svatého Jana Zlatoústého je spolu s protější sochou sv. Jana Nepomuckého situována jihovýchodně za obcí za mostkem přes Rokytnou u severozápadního úpatí hradního kopce Sádku při vidlici silničních komunikací na Kojetice a Mastník. Socha světce v mírně nadživotní velikosti je umístěna na jednostupňové základně, ze které vyrůstá čtyřboký ořímsovaný sokl členěný oválnými kartušemi s vegetabilním dekorem. Světec oděný v kněžské roucho má přes ramena přehozený plášť (pluviál) sepjatý na hrudi ozdobnou sponou. Pod sepnutým pláštěm je patrný náprsní kříž. Pokrčená pravice spočívá na hrudi a drží mučednickou ratolest. Levice spuštěná podél těla přidržuje pod paží zavřenou knihu a třímá kovanou biskupskou berlu. Hlava s biskupskou mitrou je otočena k pravému rameni a vzhlíží mírně vzhůru. Celým tělem probíhá esovitý pohyb.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 13754, Rokytnice nad Rokytnou, městys, Rokytnice nad Rokytnou, Třebíč, Kraj Vysočina

Regiony

Události

  • vznik - 3.čtvrtina 18.stol.

    autor: Neznámý2

stáhnout data v .xls