1000138402 - kostel Povýšení sv. Kříže
katalogové číslo
1000138402
název
kostel Povýšení sv. Kříže
kraj
Jihočeský kraj
okres
Tábor
obec
Veselí nad Lužnicí
část obce
Veselí nad Lužnicí I
katastrální uzemí
Veselí nad Lužnicí
typ
kostel
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano

anotace

Původně raně jednolodní gotický kostel z pol. 13. st., který byl v průběhu 14.-19. st. přestavován (např. zaklenutí lodě,přistavění věže). Součástí památky i barokní kaple Kalvárie z konce 18. st., náhrobek Karla Bejlovce z r.1857, pomník Rudoarmějců.

historický vývoj

Kostel byl postaven kolem pol. 13. st. v raně got. slohu – obvodové zdivo lodi a jižní portál. Kol. r. 1360 byl přistaven nynější presbytář. V letech 1542 – 44 jižní předsíň, loď sklenuta r. 1658 a současně zřízeny dvě oratoře. V r. 1587 přestavěna starší věž, r. 1724 věž opravena. R. 1909 odkryty středověké. nást. malby.

popis památkové hodnoty

Kostel Povýšení sv. Kříže odpovídá pojetí kulturní památky podle § 2 a 42 zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči. Kostel je významným urbanistickým prvkem, který ve své výšinné poloze zásadně dotváří charakter panoramatu města a okolní zástavby. Svou hmotou s výraznou věží se výrazně uplatňuje při dálkových pohledech na město prakticky ze všech stran a vytváří tak jeho charakteristické panorama. Kostel obsahuje řadu hodnotných stavebních konstrukcí z období rané gotiky (kol. 1250) – obvodové zdivo lodi a jižní portál – vrcholné gotiky (kol. 1360) – sakristie a kněžiště s nástěnnými malbami - pozdní gotiky (1523) – sedlový portál v 1. patře věže – z renesance – věž, jižní předsíň, nástěnné malby v podvěží - z raného baroka, (1658) - klenba lodi – a vrcholného baroka (1724) – úprava věže. Architektura chrámu je prvořadým dokladem vývoje církevní architektury v regionu od 13. do 18. století. Kostel je významným příkladem podoby a proměny církevní stavby od vrcholného středověku až po novověk a zároveň je důležitým dokladem farní správy a projevu křesťanské víry v regionu. Velmi hodnotné jsou i všechny součásti areálu kostela – náhrobek K. Bejlovce, kaple Kalvárie, Fontanova hrobka, ohradní zdi hřbitova a schodiště, které vytvářejí vývojově a funkčně ucelený areál.

stav zachování památkové hodnoty

Kostel je v dobrém stavebně technickém stavu. Rekonstrukci vyžaduje především velké schodiště a Fontanova Hrobka.

popis

Kostel Povýšení sv. Kříže s areálem se nalézá na návrší, na jižním okraji města při hlavní cestě od Českých Budějovic. Kostel Povýšení sv. Kříže je jednolodní s polygonálním kněžištěm uzavřeným žebrovou klenbou a středověkými nástěnnými malbami na severní stěně, odkryté roku 1909. Na severu je k presbytáři připojena sakristie o třech polích křížové klenby, východní je pravděpodobně mladší. Jižní, renesanční předsíň s obloučkovým štítem ukrývá raně gotický portál lodi z doby kolem poloviny 13. století. V podvěží kaple Božího hrobu s renesančními nástěnnými malbami (erby z roku 1598) u vstupu, V patře nad ní sedlový portál (dat. 1523 a preclík - znak pekařského cechu), který vede do 1. patra věže. Ve zvonovém patře zachovány velmi hodnotné gotické a renesanční zvony. Loď sklenuta valenou klenbou s výsečemi (dat. 1658 na sev. pilíři). V patře nad jižní a severní předsíní se do lodi otevírají oratoře. Na západní straně je k průčelí lodi připojena předsíň s valbovou střechou.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 17634, Veselí nad Lužnicí, město, Veselí nad Lužnicí, Tábor, Jihočeský kraj
  • Kód CZ 70764, Veselí nad Lužnicí I, retrodíl území (dominantní), Veselí nad Lužnicí, Tábor, Jihočeský kraj

Regiony

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

stáhnout data v .xls