1000139417 - kostel Nanebevzetí Panny Marie s věží
katalogové číslo
1000139417
název
kostel Nanebevzetí Panny Marie s věží
kraj
Jihočeský kraj
okres
Jindřichův Hradec
obec
Jindřichův Hradec
část obce
Jindřichův Hradec I
katastrální uzemí
Jindřichův Hradec
typ
kostel; věž
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano

anotace

Orientovaný trojlodní kostel s pětiboce uzavřeným presbytářem je situován v centru města, severně od náměstí. Trojlodní kostel je významným dokladem vrcholně gotické architektury z období po polovině 14. století.

historický vývoj

Kostel vystavěn převážně ve ? 14. století, Špulířská kaple 1506, zaklenuta 1510 – 1520. Upravován v průběhu 16. století a po požáru města roku 1801 obnoven pak v letech 1808 – 1823 (klenby hlavní a bočních lodí) a roku 1873.

popis památkové hodnoty

Kostel Nanebevzetí Panny Marie s věží odpovídá pojetí kulturní památky podle § 2 a 42 zákona č.20/1987 Sb. o státní památkové péči. Kostel je významným urbanistickým prvkem, který svou hmotou výrazně utváří celkový pohled na město a zároveň charakter zástavby v historickém jádru měst proti zámku. Trojlodní kostel je významným dokladem vrcholně gotické architektury z období po polovině 14. století až ? 14. století nejen v regionu, ale i v rámci našeho státu. Pozoruhodné je zde točité schodiště s cihelnou vícebokou helmicí (srovnej stejné provedení u býv. klášterního kostela sv. Jana Křtitele v J. Hradci a u býv. špitálního kostela sv. Víta v Soběslavi). Neméně významná je také Špulířská kaple (Nejsvětější Trojice) zbudována roku 1506 (dat. na opěráku) a zaklenutá mezi lety1510 – 1520 na náklady zámožného nobilitovaného měšťana Petra Berana z Tučap (viz mluvicí erb berana ve skoku na středním svorníku). Relativně nevelký prostor při severní boční lodi trojlodí je sklenut krouženou síťovou klenbou s třemi reliéfními svorníky (Sv. Anna Samatřetí, Nejsvětější Trojice a erb donátora uprostřed) a terakotovými figurkami, které vystupují do prostoru z klenebních kápí (opice, prase, pes., atd...). Typem zaklenutí se řadí k soudobému vývoji pozdně gotické architektury v Podunají (viz. Křestní kapli kostela sv. Kateřiny ve Freistadtu). Kostel je významným dokladem podoby a vývoje církevní architektury v regionu především v období vrcholné lucemburské gotiky a zároveň dokládá význam a tradici křesťanské víry.

stav zachování památkové hodnoty

Kostel i věž se v době dokumentace nalézaly v dobrém stavebním stavu. Kostel slouží liturgickým potřebám místní farnosti, ve věži je sezónně provozován návštěvní provoz.

popis

Orientovaný trojlodní kostel s pětiboce uzavřeným presbytářem je situován v centru města, severně od náměstí. Trojlodní kostel je významným dokladem vrcholně gotické architektury z období po polovině 14. století. Neméně významná je také Špulířská kaple (Nejsvětější Trojice) zbudována roku 1506. Kostel je významným dokladem podoby a vývoje církevní architektury v regionu především v období vrcholné lucemburské gotiky a zároveň dokládá význam a tradici křesťanské víry.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 6059, Jindřichův Hradec, město, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj
  • Kód CZ 6060, Vnitřní Město, hl. městská čtvrť, Jindřichův Hradec, Jindřichův Hradec, Jihočeský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

stáhnout data v .xls