1000141865 - měšťanský pivovar
katalogové číslo
1000141865
název
měšťanský pivovar
kraj
Jihočeský kraj
okres
Český Krumlov
obec
Český Krumlov
část obce
Vnitřní Město
katastrální uzemí
Český Krumlov
adresa
Široká č.p. 71
typ
pivovar
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano

anotace

Bývalý měšťanský pivovar zahrnuje domy čp. 70 a 71. Čp.71 – renesanční objekt byl postaven mezi lety 1578 – 1605 podle projektu Domenica Benedetta Comety z Eckthurmu. Čp.70 - vznikl v letech 1875 –1876 přestavbou měšťanského domu na lednici.

historický vývoj

Čp.70 - vznikl v letech 1875 –76 přestavbou měšťanského domu na lednici. Roku 1929 vzniklo schodiště a přilehlé prostory s novými stropy. Čp.71 – renesanční objekt byl postaven v letech 1578 – 1605 zednickým mistrem Hansem Haasem podle projektu Domenica Benedetta Comety z Eckthurmu. 1743 – úpravy interiéru. Konec 18. stol – pavlač do nádvoří.

popis památkové hodnoty

Bývalý měšťanský pivovar zahrnující domy čp. 70 a 71 odpovídá pojetí kulturní památky podle § 2 a 42 zákona č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči. Hmotově a dispozičně rozsáhlý areál je významným pohledovým a urbanistickým prvkem nejen v Široké ulici, ale i v rámci celého Vnitřního Města, kde se jeho střechy významně uplatňují při dálkových pohledech na město ze zámku a z Plešivce. Objekt obsahuje řadu hodnotný stavebních konstrukcí především z období renesance – zdivo, sgrafitové fasády z roku 1608, valené křížové klenby, hřebínkové klenby, stropní a krovové konstrukce. Velmi hodnotnou a významnou úpravu představuje adaptace pivovaru v 19. století – změna čp. 70 na lednici, vložení segmentových kleneb do traverz a přístavba kotelny. Celý areál je tak velmi hodnotným a významným dokladem historie sladovnictví a pivovarnictví v Českém Krumlově a také v rámci jižních Čech.

stav zachování památkové hodnoty

Dům je v dobrém stavebně – technickém stavu. Rekonstrukci vyžadují omítky a objekty na západní straně areálu. Dům slouží k výstavním účelům pro potřeby Nadace -Stiftung . Foundation. Egona Schieleho

popis

Bývalý měšťanský pivovar zahrnující domy čp. 70 a 71. Fasáda do Široké ulice je pokryta psaníčkovým sgrafitem. . Hmotově a dispozičně rozsáhlý areál je významným pohledovým a urbanistickým prvkem nejen v Široké ulici, ale i v rámci celého Vnitřního Města, kde se jeho střechy významně uplatňují při dálkových pohledech na město ze zámku a z Plešivce. Objekt dnes slouží jako výstavní prostor Nadace Egona Schieleho.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 2075, Český Krumlov, město, Český Krumlov, Český Krumlov, Jihočeský kraj
  • Kód CZ 2080, Vnitřní Město, hl. městská čtvrť, Český Krumlov, Český Krumlov, Jihočeský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

stáhnout data v .xls