1000143947 - židovský hřbitov
katalogové číslo
1000143947
název
židovský hřbitov
kraj
Kraj Vysočina
okres
Jihlava
obec
Třešť
část obce
Třešť
katastrální uzemí
Třešť
typ
židovský hřbitov
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano

anotace

Areál židovského hřbitova s márnicí založený v 17. stol. na jižním okraji města je významným dokladem existence zdejší židovské komunity. Hřbitovní plocha ohrazená kamennou zdí s brankami obsahuje přes tisíc náhrobků, z nichž nejstarší pochází z r. 1705.

historický vývoj

Hřbitov založen po polovině 17. století, většina náhrobků pochází z 18. a 19. století.

popis památkové hodnoty

Významná sepulkrální památka židovského kulturního odkazu.

stav zachování památkové hodnoty

Celkově působí památka udržovaným dojmem a je v dobrém stavu.

popis

Pietní místo židovského hřbitova se nachází na jižním okraji města při silnici směr Telč ve svahu u rybníka Korečník. Židovský hřbitov je významným dokladem existence zdejší židovské obce. Židovské osídlení v Třešti je doloženo již ve druhé polovině 13. století, kdy je zmiňován rabín Jakub z Třešti. Náboženská obec zde však vznikla až v polovině 17. století, zanikla za druhé světové války. Židovský hřbitov je pravděpodobně stejného stáří jako obec, márnice je přibližně z poloviny 19. století. Poslední pohřby zde proběhly za druhé světové války. Židovské osídlení je literaturou datováno do pol. 15. století. Hřbitov byl založen v 2. pol. 17. století. Dochovalo se celkem 1306 náhrobků, z nichž nejstarší čitelný spadá do roku 1705. Mezi nimi řada barokních a klasicistních typů s vlivem lidového umění. Typické jsou pro židovské hřbitovy náhrobky (macevot), které mají většinou podobu stély, vzácněji podobu tumby. Na epitafu je téměř vždy uvedeno jméno zesnulého a jeho otce, popř. také manžela, datum úmrtí a chvalořečení zemřelého. Nápisy na náhrobcích na židovských hřbitovech v českých zemích byly do 19. století psány hebrejsky, od poloviny 19. století dvojjazyčně hebrejsko-německy či hebrejsko-česky, a ve 20. století někdy dokonce pouze německy či česky. Náhrobky jsou mnohdy zdobeny reliéfy, které symbolizují jméno, rod či zaměstnání zesnulého.

Objekty areálu/souboru

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 16717, Třešť, město, Třešť, Jihlava, Kraj Vysočina

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

stáhnout data v .xls