1000147161 - stará radnice
katalogové číslo
1000147161
název
stará radnice
kraj
Jihočeský kraj
okres
Tábor
obec
Tábor
část obce
Tábor
katastrální uzemí
Tábor
adresa
Žižkovo nám. č.p. 1/1
typ
radnice
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano

anotace

Stará radnice je spolu s kostelem nejvýznamnější architektonickou památkou v Táboře. S jistotou lze říci, že již roku 1516 byla budova pod střechou, počátek výstavby lze klást nejpozději do 80. let 15. století. Radnice byla vyhlášena za NKP.

historický vývoj

Historie staré radnice sahá přibližně do roku 1521, kdy architekt Wendel Roskopf vytvořil monumentální stavbu na místě tří měšťanských domů. V druhé polovině 17. století byla radnice barokně upravena podle projektu Antonia de Alfieriho. V roce 1878 se architekt Josef Niklas pokusil vrátit radnici její pozdně gotickou podobu, při níž byly upraveny tři štíty a byla zvýšena hranolová věž. Pozdější úpravy již nijak závažněji nezasáhly do vzhledu radnice a tak dnes ji můžeme obdivovat v její Niklasově historizující úpravě.

popis

Stará táborská radnice se nachází na západní straně Žižkova náměstí a je jednou z nejvýznamnějších památek pozdní gotiky v českých městech. Od roku 1960 interiéry radnice slouží Husitskému muzeu.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 16259, Tábor, město, Tábor, Tábor, Jihočeský kraj
  • Kód CZ 26916, Staré Město, býv. hl. městská čtvrť, Tábor, Tábor, Jihočeský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

stáhnout data v .xls