1000149884 - kostel sv. Bartoloměje
katalogové číslo
1000149884
název
kostel sv. Bartoloměje
kraj
Jihočeský kraj
okres
České Budějovice
obec
Mladošovice
část obce
Mladošovice
katastrální uzemí
Mladošovice
typ
kostel
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano

anotace

Gotický jednolodní kostel s pětiboce uzavřeným presbytářem, věží a předsíní je obklopen hřbitovem s ohradní zdí.

historický vývoj

60. léta 14. století zbudován nynější kostel, 1367 – doložen farní kostel, 1499 postavena věž mistrem Tomášem, 1785 – přistavěna západní předsíň.

popis památkové hodnoty

Kostel odpovídá pojetí kulturní památky podle § 2 a 42, zákona č. 20/1987Sb. O státní památkové péči. Památková ochrana se vztahuje na celý areál. Areál kostela tvoří přirozenou dominantu obce. V dané lokalitě se jedná o nejhodnotnější a nejstarší stavbu pocházející z druhé poloviny 14. století. Ve stavbě se dochovala řada hodnotných konstrukcí. Zejména gotická klenba s figurálními konzolami v presbytáři, fragment kružbového okna, portály, krov. Písemně doložené je stáří věže, na jejímž vnějším plášti se původní středověké omítky i s hlazenými paspartami kolem oken a portálu. V baroku byl kostel doplněn klenbou v lodi a západní předsíní. Velice zajímavá je také úprava kostela přibližně z přelomu 19. a 20. století, kdy byla v severní stěně lodi vložena velká, segmentově uzavřená okna, která připomínají hospodářské stavby té doby – pivovary a tovární haly. V případě rekonstrukce fasády je potřeba odstranit nevhodnou úpravu parapetů oken v presbytáři.

stav zachování památkové hodnoty

Kostel se v době provádění dokumentace nacházel v dobrém stavebně technickém stavu.

popis

Jednolodní kostel s pětiboce uzavřeným presbytářem a sedlovou střechou stojí v centru obce na bývalém hřbitově obehnaném hradbou. Na jižní straně přiléhá k lodi kostela hranolová věž, na západní straně barokní předsíň. V severozápadní části areálu se nalézá márnice.

stáhnout data v .xls