1000151571 - kostel sv. Kateřiny Sienské s božími muky
katalogové číslo
1000151571
název
kostel sv. Kateřiny Sienské s božími muky
kraj
Kraj Vysočina
okres
Jihlava
obec
Třešť
část obce
Třešť
katastrální uzemí
Třešť
adresa
5. května
typ
kostel
kategorie
soubor
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano

anotace

Renesanční jednolodní kostel s doznívajícími gotickými prvky založený v 16. století jako luteránský chrám byl v roce 1777 zbarokizován a znovu upravován po požáru v roce 1842. Před jižní vstupní předsíní stojí kamenná sloupková boží muka z roku 1701.

historický vývoj

Koncem 16. století postaven jako luteránský chrám. V roce 1593 vzniká renesanční jižní předsíň. V roce 1777 přestavěno kněžiště a kostel barokizován. V letech 1824 až 1842 obnova stavby po požáru. Věž kostela dokončena roku 1870.

popis památkové hodnoty

Bývalý luteránský kostel se vztahem k historii obce, s goticko-renesančním jádrem, v baroku upravovaný.

stav zachování památkové hodnoty

Kostel: omítka místy poškozená, otlučená. Boží muka: v dobrém stavu.

popis

Římskokatolický kostel sv. Kateřiny Sienské v Třešti, místními nazývaný také "dolní kostel", byl původně založen jako německý luteránský chrám. Je dlouhý 38 m a 11 m široký. Pravděpodobně byl kostel založen v roce 1492 (první zmínka o něm) rodem Vencelíků, který právě nastupoval na Třešťské panství. V 18. století bylo přestavěno kněžiště, vnitřní zařízení v 19. století vyhořelo a následně bylo obnoveno (1842). Uvnitř chrámu je umístěn pozdně renesanční náhrobek J. V. Vencelíka z Vrchovišť z roku 1606 a na vnější zdi chrámu se nachází náhrobek neznámého rytíře s erbem polovičního lva. Kostel je goticko-renesanční stavbou upravovanou v baroku. Renesanční novostavba vykazovala údajně řadu gotických prvků a později byla barokizována. Kostel se skládá z kněžiště v půdorysu obloukem uzavřeného obdélníka s přilehlou sakristií, z obdélné lodi se vstupní předsíní na jižní straně lodi a v průčelí stojící čtyřboké věže. Loď a věž pochází z původní výstavby. Okolo kostela se až do roku 1813 pohřbívalo. Pak byl z hygienických důvodů hřbitov přemístěn na dnešní místo a roku 1879 se v okolí kostela vysázely stromky v dnešní podobě.

stáhnout data v .xls