1000152527 - kostel Nejsvětější Trojice
katalogové číslo
1000152527
název
kostel Nejsvětější Trojice
kraj
Jihočeský kraj
okres
Tábor
obec
Malšice
část obce
Malšice
katastrální uzemí
Malšice
typ
kostel
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 5. 1958
existující
ano

anotace

Původně gotický kostel z druhé poloviny 14. století, z roku 1373, byl v letech 1743-1745 zbarokizován. Interiérové úpravy byly provedeny v rustikalizovaném beuronském stylu počátkem 20. století. V interiéru dochovány zděné a dřevěné konstrukce.

historický vývoj

Kostel nepochybně vznikl ve 14. století – sanktuář datován 1373, je zachován částečně ve zdivu a v klenbě sakristie – půloválná, valená. Radikální barokní přestavba v létech 1743-5. Vnitřní úpravy počátkem 20. století, kdy byl interiér pojednán v rustikalizovaném beuronském stylu.

popis památkové hodnoty

Kostel s areálem odpovídá pojetí kulturní památky podle § 2 a 42, zákona č. 20/1987Sb. o státní památkové péči. Je výraznou dominantou této části městečka, hmotově i esteticky uzavírá jeho historickou část. Jeho původ zároveň dokládá historické osídlení.

stav zachování památkové hodnoty

Budova kostela je po nedávné opravě plášťů, v relativně dobrém stavebně technickém stavu. Lokálně havarijní stav je v části sakristie, resp. dosud není opraven dřevěný, omítaný strop oratoře nad sakristií, napaden po dlouhodobém zatékání porušenou střechou dřevokaznou houbou, je částečně zřícený do prostoru oratoře. Hřbitov jako pohřebiště byl zrušen, pravd. koncem 80. let 20. století, je zachována plocha a ohradní zeď i s kamennou deskou náhrobku F. Švece od Františka Bílka, a obě brány – v dobrém stavu.

popis

Kostel s areálem stojí na východní straně náměstí, jeho hmota a plocha hřbitova prakticky na této straně ukončuje historickou zástavbu v této části obce a urbanisticky ji uzavírá. Část parcel někdejšího farního dvora (není PO) byla patrně odkoupena a zastavěna zcela negativní architekturou nákupního střediska na konci 70. let 20. století.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 9163, Malšice, městys, Malšice, Tábor, Jihočeský kraj

Regiony

stáhnout data v .xls