1295483955 - nemocnice
katalogové číslo
1295483955
název
nemocnice
kraj
Kraj Vysočina
okres
Třebíč
obec
Třebíč
část obce
Zámostí
katastrální uzemí
Podklášteří
adresa
Pomezní č.p. 108/23
typ
nemocnice
kategorie
areál
památkově chráněno od
20. 11. 1990
existující
ano

anotace

Hodnotná dvoupatrová budova bývalého chudobince a nemocnice byla s přilehlým hospodářským zázemím postavena v r. 1856 na severní hranici židovského ghetta. Původně přízemní stavba byla postupně zvyšována o patra a upravena v duchu historizujících slohů.

historický vývoj

Původně přízemní objekt chudobince byl postaven v roce 1856. Pravděpodobně na přelomu století byla budova v duchu historizujících slohů rozšířena na úroveň II. NP. Stavba II. NP není archivními prameny doložena. V roce 1927 bylo přistavěno III. NP.

popis památkové hodnoty

Přestože dům čp. 108 byl postaven až po formálním zániku židovského ghetta, je významnou součástí jeho provozního a urbanistického celku, který byl dále funkční. Dům se dochoval ve své původní hmotě, v historických konstrukcích, ve vnitřním dispozičním uspořádání i s některými architektonickými prvky a detaily vnějšího pláště. Bývalá nemocnice dokumentuje způsob života židovské obce v určité historické etapě. Objekt tvoří místní pohledovou dominantu

stav zachování památkové hodnoty

V současné době je objekt neobydlen. Stav vyžaduje generální rekonstrukci.

popis

Objekt je situován na severní hranici bývalého židovského ghetta. Jedná se o bývalý chudobinec a nemocnici, která byla později přestavěna na bytový dům. Předmětem ochrany jsou dvě parcely se dvěma výškovými úrovněmi. Na první je umístěna hlavní budova čtvercového půdorysu s průčelím do Pomezní ulice a navazující dvorek, na druhé parcele oddělené opěrnou zdí je hospodářská stavba na půdorysu „L“. Z úrovně II. NP hlavní budovy vede betonová lávka do druhé části dvora. Plocha hospodářského dvora je vymezena cihelnou ohradní zdí.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 16641, Třebíč, město, Třebíč, Třebíč, Kraj Vysočina
  • Kód CZ 16650, Židovská Čtvrť, městská čtvrť židovská, Podklášteří, Třebíč, Kraj Vysočina

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

stáhnout data v .xls