1386131387 - židovský dům
katalogové číslo
1386131387
název
židovský dům
kraj
Kraj Vysočina
okres
Třebíč
obec
Třebíč
část obce
Zámostí
katastrální uzemí
Podklášteří
adresa
Blahoslavova č.p. 97/10
typ
židovský dům
kategorie
areál
památkově chráněno od
20. 11. 1990
existující
ano
variantní názvy
Koplův dům

anotace

Komplikovaný stavební soubor tzv. Koplova domu skrývající srostlici tří objektů se dochoval ve svém původním hmotovém řešení. V jádru renesanční stavba se složitou vnitřní dispozicí a hodnotnými konstrukcemi patří k nejstarší zástavbě židovského ghetta.

historický vývoj

Domy byly součástí osídlení Podklášteří již v 15. století (dle dendrochronologické zkoušky zachovaných trámů). Objekt v jádru renesanční, přestavby barokní a klasicistní. V roce 1723 dům rozdělen na dvě stavební části mezi čtyři vlastníky. V roce 1850 sestávalo čp. 97 ze dvou a čp. 98 ze sedmi domovních dílů. V roce 1853 vznikla dispozice horního podlaží domu čp. 98.

popis památkové hodnoty

Jádro Koplova domu je jedno z nejstarších v celém ghettu. Památkově hodnotné je především dochované složité dispoziční schéma srostlice objektů, které je typické pro židovské obydlí. Cenné jsou původní historické konstrukce kleneb, trámových stropů a suterénních prostor. Srostlice objektů utváří charakter urbanistické struktury židovského ghetta, které je chráněno jako světové kulturní a přírodní dědictví UNESCO.

stav zachování památkové hodnoty

Stav objektu je dobrý, celková rekonstrukce proběhla v roce 2004.

popis

Domy čp. 97 a 98 tvoří srostlici objektů mezi Tichým náměstím a Blahoslavovou ulicí situovaných na terénním zlomu. Domy byly součástí osídlení Podklášteří již v 15. století. Do židovských rukou se dům zvaný Koplův dostal před rokem 1627. Když byl v roce 1723 sepisován domovní majetek v židovském ghettu, byl někdejší dům Jakoba Kopla rozdělen na dvě stavební části mezi čtyři vlastníky. Vznikl tak typický jev pro židovská města zvaný kondominium. Toto rozdělení na více vlastnických dílů, přináší složitou stavební a dispoziční strukturu, která je stále patrná i v dnešní době po opětovném sloučení objektů v jeden funkční celek. Koplův dům se dnes rozkládá na třech parcelách ve dvou číslech popisných, čp. 97 na st. p. č. 91 a čp. 98 na st. p. č. 92 a 93, dům čp. 98 na st. p. č. 92 je kulturní památkou vedenou pod r. č. ÚSKP 50823/8989 (viz zákres v příloze).

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 16641, Třebíč, město, Třebíč, Třebíč, Kraj Vysočina
  • Kód CZ 16650, Židovská Čtvrť, městská čtvrť židovská, Podklášteří, Třebíč, Kraj Vysočina

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

stáhnout data v .xls