1462394489 - fara a škola
katalogové číslo
1462394489
název
fara a škola
kraj
Jihočeský kraj
okres
Strakonice
obec
Hoštice
část obce
Hoštice
katastrální uzemí
Hoštice u Volyně
adresa
č.p. 27
typ
fara
kategorie
areál
památkově chráněno od
29. 4. 2015
existující
ano

anotace

Pozdně barokní budova z konce 18. století a její hospodářské zázemí se dochovaly téměř v intaktním stavu včetně hmoty, dispozice, historických kontrukcí a prvků (valené klenby, trámové a fabiónové stropy, kamenné a dřevěné podlahy, krov).

historický vývoj

Pozdně barokní objekt je dle archivních materiálů datován do let 1790-1797 a sloužil jako fara a škola. V prvním podlaží (přízemí) se nalézala škola, třída a byt učitele a v patře byl farní úřad skládající se z úřadu a bytu faráře. V roce 1934 zde bydlel poslední farář.

popis památkové hodnoty

Areál budov fary a školy představuje architektonicky i kulturně-historicky hodnotný celek a významný doklad, který je prací regionálního charakteru, zajímavý svým pojetím a rovněž i výtvarnou a uměleckou kvalitou. Pozdně barokní budova fary a školy z konce 18. století se dochovala v intaktním stavu včetně materiálové skladby, dispozičního řešení, historických dřevěných a zděných konstrukcí a řemeslných prvků a do současné doby si podržela svou zvláštní a neopakovatelnou podobu. V interiéru se dochovaly cenné valené klenby s výsečí, trámové stropy s rákosovou omítkou, fabiónové stropy, kamenné a dřevěné podlahy, hambalkový krov se stojatou stolicí a řada hodnotných řemeslných truhlářských prvků (původní okna členěná pevným poutcem do T, rámové dveře v dřevěné zárubni). Stavba fary a školy představuje dobově ojedinělý stavební druh, který v základním rozvržení spojuje v prvním podlaží školu a byt učitele s farním úřadem v patře, který se skládal z úřadu a bytu faráře. Památková hodnota areálu je umocněna i jeho původním urbanistickým a architektonickým umístěním v historickém jádře obce Hoštice. Areál se dochoval ve vzácné celistvosti a neporušenosti. Památková ochrana se vztahuje na areál hary a školy, včetně pozemku, který odpovídá pojetí kulturní památky podle § 2 zák. č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči.

stav zachování památkové hodnoty

Technický stav vlastní budovy není úplně dobrý. V přízemí objektu se projevuje vzlínavost vody, hlavně na severní straně do dvora. Staticky není budova narušena, historické konstrukce nevykazují statické poruchy. Technický stav stodoly není úplně dobrý, střešní krytina je na některých místech narušena, do objektu mírně zatéká. Omítky na některých místech opadávají. JV nároží vykazuje statické poruchy, ve zdivu je trhlina. Technický stav chlévů není úplně dobrý, střešní krytina je na některých místech narušena, do objektu mírně zatéká a na některých místech jsou porušeny omítky a korunní římsa.

popis

Samostatně situovaný areál ohraničený ohradní zdí se nachází na sever od historického jádra obce Hoštice, na křižovatce silnic. Areál je významným urbanistickým a architektonickým prvkem v historickém jádře obce Hoštice. Areál se dochoval ve vzácné celistvosti a neporušenosti. Areál je tvořen na jihu vlastním pozdně barokním objektem čp. 27 (fara a škola), hospodářskými budovami na severu (stodola a chlévy), ohradní zdí s bránou na západní straně a pozemkem st.parc.č. 6.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 4684, Hoštice, ves, Hoštice u Volyně, Strakonice, Jihočeský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

stáhnout data v .xls