1587621633 - židovský dům
katalogové číslo
1587621633
název
židovský dům
kraj
Kraj Vysočina
okres
Třebíč
obec
Třebíč
část obce
Zámostí
katastrální uzemí
Podklášteří
adresa
L. Pokorného č.p. 59/13
typ
židovský dům
kategorie
areál
památkově chráněno od
3. 7. 2003
existující
ano

anotace

Složitý domovní komplex zahrnující dva dispozičně se prolínající jednopatrové objekty má renesanční jádro. Nárožní stavba se spletitou vnitřní dispozicí a dvorní pavlačí vynášenou loubím ukrývá množství autentických konstrukcí s unikátním nálezem mezuzy.

historický vývoj

První psané zmínky pochází ze 17. století. Domy, které se v průběhu let dělily na jednotlivé díly, mají bohatou vývojovou vrstevnatost stavby s neorganizovanou kumulací dispozice i vnějších objemů. V roce 1941 provedena výměna starých zchátralých oken za nová, pravděpodobně kolem roku 1946 přistavěno patro.

popis památkové hodnoty

Sousední a dispozičně se prolínající objekty židovských domů čp. 59 a čp. 60 jsou součástí kompaktní zástavby bývalého židovského ghetta v Třebíči (od roku 2003 chráněno jako světové kulturní a přírodní dědictví UNESCO) nacházející se v jeho nejstarší části v blízkosti staré synagogy v městské památkové zóně Třebíč. Oba domy představují významný doklad historického vývoje a životního způsobu a ukázku specifických podmínek omezení života židovské komunity, které se promítly do stísněného a spletitého labyrintu uspořádání vnitřních dispozic jednotlivých domů s odlišným majetkovým dělením. Domy jsou ojedinělé zejména svou spletitou vnitřní dispozicí, kdy si půdorysy jednotlivých pater neodpovídají a vzájemně se prolínají. Domy jsou do dnešní doby zachovány ve svém hmotovém a půdorysném řešení s cennou dispozicí obou domů dokumentující způsob života místních obyvatel se zachováním převážné většiny autentických konstrukcí a celou řadou zajímavých stavebních a řemeslných prvků a detailů (vestavěné skříně a niky, podlahy, truhlářské prvky a výplně otvorů, stropy a klenuté prostory, štuková výzdoba, ojedinělé loubí ve vnitřním dvorku, jediná autenticky dochovaná mezuza v Třebíči,…)

stav zachování památkové hodnoty

Stav špatný, oba domy vykazují známky absence využívání, běžné údržby i nevhodné technické zásahy. Spodní partie omítek rozrušuje vzlínající vlhkost a zasolení, trhliny v klenbách, dřevěné prvky napadeny hnilobou. Přízemí domu čp. 59 je z velké části ve fázi stavebního provizoria s rozbouranými příčkami, podlahami a instalacemi.

popis

Sousedící domy čp. 59 a čp. 60 stojí v nejstarší části bývalé židovské čtvrti v blízkosti staré synagogy v jihovýchodní části Tichého náměstí a v severní řadě ulice Leopolda Pokorného. Jsou součástí kompaktní historické zástavby bývalého židovského ghetta v Třebíči, zapsaného od roku 2003 na seznam UNESCO. Domy čp. 59 a čp. 60 jsou ze smíšeného zdiva a tvoří společně nárožní dvoupodlažní objekt pod jedním krovem. Vzhledem ke specifickému historickému vývoji židovské čtvrti byla v minulosti vnitřní dispozice rozdělena na několik domovních dílů a dodnes je značně složitá. Obě čísla popisná se v jednotlivých podlažích různě vzájemně prolínají a dělení neodpovídá rozdělení dle parcel. Domy spolu ale stavebně souvisí a tvoří jeden celek. Fasády domů pokrývá hladká nečleněná omítka se svrchní novodobou vrstvou a výrazným dělením průčelí do ulice L. Pokorného související s dělením domu na několik domovních dílů. Profilovaná podstřešní římsa nese sedlovou střechu s pálenou taškou. Dvorní fasáda je členěna výstupky, arkýřem a zapuštěnou pavlačí nad loubím klenutým na kamenný sloup. Malý uzavřený dvorek a většina přízemní fasády náleží k domu čp. 60, pavlač nad loubím a většina fasády patra však k čp. 59. Interiér s ojedinělým spletitým dispozičním labyrintem ukrývá množství autenticky dochovaných prvků a konstrukcí. Přízemí je různorodě zaklenuté (plackové, valené, křížové klenby, či plochostropé), v patře pak převažují ploché omítané stropy. Okenní otvory vyplňují dřevěná dvojitá okna rozličných typů a stáří. Oba domy představují významný doklad historického vývoje, životního způsobu a ukázku specifických podmínek omezení života židovské komunity, které se promítly do stísněného a spletitého labyrintu uspořádání vnitřních dispozic jednotlivých domů s odlišným majetkovým dělením.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 16650, Židovská Čtvrť, městská čtvrť židovská, Podklášteří, Třebíč, Kraj Vysočina

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

stáhnout data v .xls