1724873831 - městský dům
katalogové číslo
1724873831
název
městský dům
kraj
Jihočeský kraj
okres
Prachatice
obec
Netolice
část obce
Netolice
katastrální uzemí
Netolice
adresa
Mnichská č.p. 214
typ
městský dům
kategorie
areál
památkově chráněno od
19. 11. 1990
existující
ano

anotace

Dům se nachází na počátku Mnišské ulice, vycházející z jižního rohu hlavního náměstí. Je situovaný v jihovýchodní řadě domů, s hlavním průčelím orientovaným k severozápadu. Přízemní podélně orientovaný dům s průjezdem a hospodářským zázemím ve dvoře.

historický vývoj

19.století

popis památkové hodnoty

Dům čp.214 je cenným dokladem původní zástavby města, zahrnující dlouhé období stavebního vývoje počínající od gotiky. Ve 30.leté válce pravděpodobně vyhořel a byl opět postaven. Původní zůstaly sklepy, při rekonstrukci po požáru nově překlenuté. Na rytině z roku 1686, uložené v místním muzeu, je dům spodobněn již s průčelím shodným se současným stavem. Objekt je po historicko-architektonické stránce velmi hodnotný svou zachovanou vnitřní dispozicí a klenutými prostorami. Dokumentační hodnotu má i fakt, že v severovýchodním traktu byl v minulosti provozován hostinec s kuchyní ve dvorní části, k němuž příslušela lednice ve dvoře. V roce 1951 hospoda zrušena a objekt využíván k obytným účelům. Dům odpovídá pojetí kulturní památky podle §2 a 42 zákona č.20/87Sb. o státní památkové péči.

stav zachování památkové hodnoty

Objekt v dobrém stavebně-technickém stavu. Sloužil a i v současné době slouží k bydlení.

popis

Dům čp.214 v Netolicích, č.parc. st.492, k.ú. Netolice, se nachází na počátku Mnišské ulice, vycházející z jižního rohu hlavního náměstí. Je situovaný v jihovýchodní řadě domů, s hlavním průčelím, orientovaným k severozápadu. Pozůstává z obytného domu se dvěma průjezdy, chléva, lednice a dvora.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 10516, Netolice, město, Netolice, Prachatice, Jihočeský kraj
  • Kód CZ 64550, Netolice I, díl území (dominantní), Netolice, Prachatice, Jihočeský kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • operativní průzkum a dokumentace - od 1.11 - 30.11.2005

    vydáno odborné vyjádření,přízemí, střední trakt, stavební úpravy

stáhnout data v .xls