1775168601 - židovská škola
katalogové číslo
1775168601
název
židovská škola
kraj
Kraj Vysočina
okres
Třebíč
obec
Třebíč
část obce
Zámostí
katastrální uzemí
Podklášteří
adresa
L. Pokorného č.p. 58/15
typ
židovská škola
kategorie
areál
památkově chráněno od
20. 11. 1990
existující
ano

anotace

Klasicistní areál bývalé židovské školy situovaný v centrální části židovského ghetta získal současnou podobu ve 2. pol. 19. století. Komplex budov se dvěma dvory a sklípkem tvoří uliční jednopatrová stavba s dvorním křídlem a dvorní dvoupatrová budova.

historický vývoj

Původně zde měl v polovině 17. století Jelen Šamšula (Schamschula) menší usedlost. Kolem roku 1721 ji koupil Emmanuel Bachrach, nejvýznamnější třebíčský židovský obchodník. Bachrach objekt od základů přestavěl. K domu vlastnicky patřil i jeden z krámů před ghettem. Po přestavbě v první polovině 19. století sestával dům ze dvou samostatných objektů, nacházela se v něm palírna, stáj a obchod s kořalkou. V roce 1867 Simon L. Bauer nechal objekt prodat Židovské obci pro potřeby školy (připomenuto pamětní deskou v průjezdu). Následně byl areál stavebně upraven, aby sloužil židovské německé škole. Mimoškolnímu vzdělávání dětí slouží objekt i dnes.

popis památkové hodnoty

Historický význam areálu je dán především důležitostí školského zařízení pro život židovské komunity. Německá židovská škola byla významnou institucí v urbanistické struktuře židovského ghetta, kde dvorní objekt představuje svým převýšením a symetrickou hmotou dominantu centra ghetta. Přestože vnější podobu objektů negativně ovlivnily stavební úpravy v druhé polovině 20. století, hmota areálu a dispoziční členění objektů zůstalo původní a připomíná typologii školského zařízení druhé poloviny 19. století. Dochovala se také převážná část historických stavebních konstrukcí. Mezi hodnotné stavebně-architektonické prvky patří zejména klenuté prostory v přízemí, kamenná vřetenová schodiště a autenticky dochované půdní prostory.

stav zachování památkové hodnoty

Současný stavebně-technický stav areálu je relativně dobrý. Objekty vyžadují základní údržbu a dílčí opravy. V roce 2013 byla na základě historické fotodokumentace obnovena hlavní fasáda do klasicistní podoby. Areál využívá sociální zřízení – Oblastní charita Třebíč.

popis

Areál bývalé židovské školy je situován v centrální části židovského ghetta na parcele st. p. č. 198. Klasicistní areál získal svou podobu v druhé polovině 19. století úpravou obytného domu pro potřeby židovské německé školy. Tento obytný dům se zázemím (stáje, palírna a obchod s kořalkou) byl postaven na místě menší usedlosti a je zachycen na mapě stabilního katastru z roku 1835 v rozvržení téměř odpovídajícímu dnešní podobě. Součástí areálu školy jsou dva objekty: uliční stavba na obdélném půdorysu s navazujícím dvorním křídlem a dvorní budova na půdorysu „U“. Objekty jsou na parcele řazeny za sebou, člení tak parcelu na dva dvory. Centrální nádvoří uzavírá ze západu ohradní zeď, z jihu a východu průběžná pavlač. Druhý dvorek ukončuje na severní straně opěrná zeď se samostatně stojícím sklípkem pod parcelou st. p. č. 541 a ve směru východním ohradní zeď s brankou. Vnější podobu objektů negativně ovlivnily stavební úpravy v druhé polovině 20. století. V současné době probíhá postupná rehabilitace jednotlivých fasád včetně okenních výplní. Hmota areálu a dispoziční členění zůstalo původní a odpovídá typologii školského zařízení druhé poloviny 19. století.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 16641, Třebíč, město, Třebíč, Třebíč, Kraj Vysočina
  • Kód CZ 16650, Židovská Čtvrť, městská čtvrť židovská, Podklášteří, Třebíč, Kraj Vysočina

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

stáhnout data v .xls