1918222889 - Koldům
katalogové číslo
1918222889
název
Koldům
kraj
Jihočeský kraj
okres
České Budějovice
obec
České Budějovice
část obce
České Budějovice 3
katastrální uzemí
České Budějovice 3
adresa
Pražská tř. č.p. 1255
typ
činžovní dům
kategorie
soubor
památkově chráněno od
15. 12. 2012
existující
ano

anotace

Koldům v českých Budějovicích dokladem kolektivního bydlení v Československu a prvním celomontovaným panelovým bytovým domem v jižních Čechách. Zároveň má tato stavba nesporné architektonické kvality, dokládá bruselský styl.

dějiny

Investorem Koldomu byl Generální investor komplexní bytové výstavby KNV v Českých Budějovicích. Autory byli architekti českobudějovického Stavoprojektu Bohumil Böhm, Jaroslav Škarda, Bohumil Jarolím. Úvodní projekt Koldomu byl schválen v září roku 1958. Stavba Koldomu získala stavební povolení v březnu roku 1959. Stavitelem byly Pozemní stavby národní podnik České Budějovice. Jako první byl postaven blok S2 koncem roku 1960. V prosinci 1961 byla dokončena zbylá bytová část. Odevzdání kolektivních zařízení pak ještě nějaký čas trvalo. Restaurace a kavárna byly předány až v listopadu roku 1963, kino až v únoru roku 1964.

historický vývoj

Projekt 1958, realizace 1964 Stavebník: Generální investor komplexní bytové výstavby KNV v Č. Budějovicích Architekt: Bohumil Böhm, Jaroslav Škarda, Bohumil Jarolím

popis památkové hodnoty

Jeho hodnota spočívá nejen v architektonické kvalitě, ale zároveň je tento objekt dokladem kolektivního bydlení v Československu a prvním celomontovaným panelovým bytovým domem v jižních Čechách. Budějovický Koldům je mezičlánek mezi kolektivním domem, jaký známe například z Litvínova a Zlína, a domem hotelového typu, jaký se začal v Československu uplatňovat od konce padesátých let. Koldům nese jasné znaky hotelového domu - obsahuje garsoniery pro přechodné bydlení. Typickým řešením půdorysu podlaží hotelového domu jsou i garsoniery rozmístěné podél ústřední chodby. Příznačné pro kolektivní dům jsou i kolektivní provozy, zde restaurace, kavárna a kino. Z hlediska technologického má Koldům zásadní význam pro vývoj hromadné bytové výstavby v jižních Čechách. Koldům je prvním celomontovaným panelovým bytovým domem v kraji. Na základě zkušeností s jeho výstavbou byl pak vyvinut nový krajský systém B, plně montovaný z panelů. Architektura celého objektu je odrazem dobově aktuálního bruselského stylu. Stavbu formují charakteristické šikmé plochy, linie a křivky, které jí dodávají dynamiku. Příznačné je i zvednutý okraj střechy nad křídly. Objekt odpovídá pojetí nemovité kulturní památky podle §2 zák.č. 20/1987 Sb. O státní památkové péči.

stav zachování památkové hodnoty

Dům čp. 1255 byl v roce 2000 renovován. V rámci oprav byl zateplen a natřen plášť domu, doplněna barevná zábradlí lodžií hlavního průčelí, dále byla vyměněna okna za okna stejného členění. Po roce 1989 byl renovován i dům čp. 1253, 1254. Podoba fasády celého komplexu zůstala vizuálně téměř nezměněna. Zachovala se podoba ústředního křídla i rastr bočních křídel. Tento rastr tvoří střídání ploch s okny a vpadlých ploch lodžií. Zachovaly se i výplně zábradlí lodžií na bočních křídlech. Prostory kavárny byly upraveny pro kancelářské potřeby, částečně byla změněna také podoba restaurace. V bývalém kině je v současnosti provozována tělocvična.

popis

Koldům tvoří jednu z nárožních dominant Pražské třídy. Celý objekt se skládá z několika bloků. Na nároží Staroměstské a Pražské ulice je devítipatrový blok na který šikmo navazují šestipatrová křídla. Mezi těmito křídly je sevřena budova kina. Při Staroměstské ulici pokračuje dále pětipatrový obytný blok.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 2033, České Budějovice, město statutární, České Budějovice 1, České Budějovice, Jihočeský kraj
  • Kód CZ 31541, Pražské Předměstí, býv. městská čtvrť, České Budějovice 3, České Budějovice, Jihočeský kraj

Regiony

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

stáhnout data v .xls