1000084241 - Domažlice
katalogové číslo
1000084241
název
Domažlice
kraj
Plzeňský kraj
okres
Domažlice
obec
Domažlice
část obce
Město
katastrální uzemí
Domažlice
kategorie
území
památkově chráněno od
1. 1. 1976
existující
ano
sloh
gotika; renesance; baroko; klasicismus

anotace

Historické jádro s dochovanými pozdně gotickými a renesančními domy s podloubím. Převážná část průčelí objektů pochází z klasicismu. Z opěvnění zachována raně gotická brána a části hradeb.

dějiny

Jádra většiny objektů v MPR pochází z období pozdní gotiky a renesance. Rozsáhlá přestavba domů proběhla po požáru v 1. polovině 19. století.

popis

Historické jádro města Domažlic bylo prohlášeno za památkovou rezervaci výnosem ministerstva kultury České socialistické republiky ze dne 31. října 1975, čj. 17 596/75-VI/1. Účelem prohlášení historického jádra města Domažlic za památkovou rezervaci je zabezpečit tomuto celku zvýšenou ochranu jako významnému souboru památek architektury zvláště z období pozdní gotiky a renesance i jako urbanistickému útvaru, jehož půdorys dodnes dokládá vznik města při významné středověké obchodní cestě a jako městu, které sehrálo významnou úlohu v dějinách českého národa. Historické jádro města Domažlic zahrnuje ve své bohaté prostorové skladbě soubory monumentální architektury, městských domů i městského opevnění a svým významem i polohou je i nadále určeno k funkci společenského, kulturního a obchodního centra celé městské aglomerace. Rozsah památkové rezervace v Domažlicích je vymezen na severu ulicemi Poděbradovou a Komenského, na západě Příhodovými sady a ulicí Na kopečku, na jihu potokem Zubřinou a na východě ulicemi Břetislavovou a Poděbradovou.

stáhnout data v .xls