1000125579 - kostel sv. Bartoloměje
katalogové číslo
1000125579
název
kostel sv. Bartoloměje
kraj
Ústecký kraj
okres
Děčín
obec
Velký Šenov
část obce
Velký Šenov
katastrální uzemí
Velký Šenov
typ
kostel
kategorie
areál
památkově chráněno od
6. 6. 2000
existující
ano
sloh
baroko

anotace

Areál jednolodního kostela s věží v ose presbytáře pocházející z 80. let 16. století tvoří dominantu obce. Barokními úpravami areál prošel v 80. letech 18. století. Plochu bývalého hřbitova s dochovanými náhrobky a pamětním křížem vymezuje kamenná zeď

dějiny

K výstavbě kostela nejsou dochovány žádné písemné zprávy. Postaven byl pravděpodobně v letech 1586 – 1590. Kolem poloviny 18. století byl barokně upraven. V roce 1780 byla věž až po zvony snesena a znovu postavena. Kostel patří mezi hodnotné původně renesanční kostely s výraznou dominantou charakteristické osmiboké věže.

stav zachování památkové hodnoty

10/2003: relativně dobrý stavebně technický stav 08/2010: celkový stavebně - technický stav je poměrně dobrý, obvodové zdivo, fasáda a náhrobky vyžadují rekonstrukci

popis

Kostel svatého Bartoloměje se nachází na jižní straně Vilémovské komunikace, ale jeho hlavní průčelí s přístupovým schodištěm je orientováno na jih a přístupné z ul. Mikulášovická, celý areál se nachází v centru obce, nedaleko Mírového náměstí. Kostel sv. Bartoloměje je původně renesanční, vystavěn byl v letech 1585 – 1590 hrabětem Thun-Salmem a výrazně přestavěn byl v 18. století. Okolo kostela se nachází hřbitov s řadou náhrobků. Před kostelem na severní straně je umístěna socha Raněný z roku 1929 od Ferdinanda Opitze, která spolu s mohutným podstavcem představuje památník obětem 1. světové války a barokní sousoší svatého Jana Nepomuckého s anděly z roku 1728 od J. Riedla, které se nachází severozápadně od kostela. Velký Šenov je doložen jako farní ves roku 1341. Míra zachování původních prvků v dnešním kostele není jistá, stavba byla zřejmě zasažena řadou válečných událostí v 15.–18. století. Poslední doložená úprava byla provedena roku 1780, z té doby pochází horní část věže a přilehlá farní budova byla postavena v roce 1783, v jejím štítě je znak vrchnosti Salm-Reifferscheidů. Po roce 1945 kostel zchátral, tento stav trvá v podstatě dodnes. Okolo kostela se nachází hřbitov s řadou historicky cenných náhrobků, zhotovených převážně v 19. století. Interiér: Malba kostelního stropu pochází z roku 1723 a je dílem Johanna Michala Faranschona z Chomutova. Hlavní oltář kostela je klasicistní, je na něm obraz Umučení sv. Bartoloměje z roku 1820, jeho autorem je Jindřich Gotthold Arnoldi z Drážďan. Nad hlavním obrazem je v kulatém rámu obraz Madony s Ježíškem v náručí. V kostele byly původní varhany z roku 1722, v roce 1844 je nahradily nové varhany, které byly postaveny bratry Fellery z obce Království. V roce 1903 byly na kostelní věž nainstalovány věžní hodiny od firmy Liebig ve Vídni.

stáhnout data v .xls