1000136754 - socha sv. Jana Nepomuckého na podstavě
katalogové číslo
1000136754
název
socha sv. Jana Nepomuckého na podstavě
kraj
Královéhradecký kraj
okres
Jičín
obec
Sobotka
část obce
Sobotka
katastrální uzemí
Sobotka
adresa
Novoměstská
stupeň památkové hodnoty
hodnotný
význam památkové hodnoty
regionální
typ
socha
kategorie
objekt
památkově chráněno od
24. 10. 1990
existující
ano
zpřístupnění objektu
ano
sloh
pozdní baroko

anotace

Sochařská práce z období pozdního baroku (2. polovina 18. století), pravděpodobně dílna rodiny Jelínků z Kosmonos, kteří na Sobotecku působili.

dějiny

Hodnotná ukázka pozdně barokního sochařství, celkový výtvarný účin vylučuje autorství neškoleného kameníka, naopak dovoluje uvažovat i o dílně Jelínků z Kosmonos.

stav zachování památkové hodnoty

2007: Na několika místech vrstva biologického nánosu, zejména v partii patky soklu a na zadní straně sochy. Starší tmely na několika místech vydrolené. Opadávající cementový nátěr zejména v dolní partii postavy. Drolení pískovce, zejména v partii dolní části postavy a její ruky. Svatozář pokryta vrstvou rzi.

popis

Socha sv. Jana Nepomuckého stojí na vysokém soklu (výška 195 cm), sestávajícím z profilované patky (obvod 70 x 66 cm), hranolovitého dříku (40 x 38 cm) s jednoduchým lineárním ornamentem na přední straně a hlavice profilované několikanásobným kónickým vyžlabením. Mezi hlavicí soklu a samotnou sochou je ještě vložen menší soklík (výška cca 30 cm), u patky pravoúhlý, výše konkávně vyžlabený. Sv. Jan Nepomucký klečí na pravém koleni opřen o tento soklík, levou nohou pak spočívá na ploše hlavice hlavního soklu. Je lehce serpentinovitě vytočen; určitá komplikovanost držení těla vylučuje autorství místního neškoleného kameníka. Sv. Jan je oděn do kněžského roucha, v levé, sklopené ruce drží biret, v pravé, pozdvižené, pak boltcovitou kartuš s dnes těžko rozeznatelným ornamentem, patrně Paládiem země české. Postava je prostovlasá, hlavu natočenou k pravému rameni korunuje svatozář původně s pěti hvězdami, dnes vrchní hvězda chybí. Svatozář je pokryta silnou vrstvou rzi. Celková výška postavy je 130 cm. Zadní strana soklu je až na profilovanou patku seříznuta, v horní části se nachází těžko rozeznatelný nápis 189, zasazený v nepravidelně vyrytém obdélníku. Materiálem je pískovec.

Památková ochrana

Digitální dokumenty (MIS)

Všechny dokumenty v MIS

Zobrazení na mapě

Definiční a přírůstkové body

Lokality

  • Kód CZ 14883, Sobotka, město, Sobotka, Jičín, Královéhradecký kraj
  • Kód CZ 26076, Předměstí, býv. městská čtvrť, Sobotka, Jičín, Královéhradecký kraj

Regiony

Informační systém o archeologických datech (ISAD)

Seznam pramenů/literatury (Carmen)

Události

  • vznik - 2.polovina 18.stol.

Využití

  • Památka slouží náboženskému účelu

stáhnout data v .xls